MATERIA

r

Eskema hau kontutan harturik, osatu falta dena Txanela liburuan edota wikipedian aurkitzen duzun informazioarekin.

MATERIAREN PROPIETATEAK:

Propietate orokorrak.

a

Propietate bereziak

MATERIAREN ASPEKTUA

Materiaren egoerak

Egoera solidoa

Egoera likidoa

Gas egoera

Egoera aldaketak

Substantzia puruak eta nahasteak

Nahaste bereizte metodoak

Dekantazioa

Magnetismoa

Urtzea

Lurruntzea

MATERIAREN ALDAKETAK

Aldaketa fisikoak

Aldaketa Kimikoak

AURKEZPENA

SARRERA GISA IKUSI PREZIA

ONDOREN, DRIVEN, IRAKASLEAREKIN DOKUMENTUA PARTEKATUZ, OSATU JARRAIAN DAGOEN ESKEMA.

EBALUAZIOA: AZTERKETA GALDERA ZAKUEN BITARTEZ EGINGO DUGU.