O papel activo da mocidade

r

T.A.P.A de PA.BOTempoAtenciónPerseveranciaActitude -Buscando soluciónsCambiando a preocupación pola OCUPACIÓNPApelBOlígrafoD.A.M.E CO.LDurmir o suficienteAlimentarse benMeditaciónExercitarseCO.L Exercitar a diario a competencia lingüística

a

Información relevante e fiable

Clarificar alternativas

Traballo progresivo

c1

Toma de decisións fundamentada

c1
Haga clic aquí para centrar el diagrama.
Haga clic aquí para centrar el diagrama.