Bronnen van informatie
Binnenlands Nieuws

Vrede reeds gewonnen...

Het immuunsysteem onder vuur. In gesprek met dr. Robert Gorter, deel 1

Buro voor Occulte Zaken

Karel van Wolferen leest voor uit GV nummer 16: De strijd tegen giganten

Jensen

HET VERRAAD VAN DE MEDIA -
DE JENSEN SHOW #34

De media in coronatijd: eenzijdig, laf en manipulatief - Ab Gietelink #5

The Trueman Show #2
met George van Houts

The Trueman Show #2
met Prof. Dr. Bob de Wit

ONTHULLEND: Vier agenten pikken het politiegeweld en de korpscultuur niet langer!

Nieuwe Wereld

'Oorzaken bestuurscrisis gaan dieper dan we beseffen.' Een gesprek met Ad Verbrugge

Merijn

Marijn LIVE #02

PCR Gate Een Feit -
Nu Nog Rutte & Co
Uit Hun Veilige Grijze Gebied

Pieter Omtzigt

Pieter Omtzigt - Lezing:
Modellen regeren Den Haag

complot analyse

Mieke Mosmuller

De leugen regeert.....

ENG GERMAN subs

Social Media

Blackbox

De meest verwijderde docu van het moment! Corona op zoek naar de Waarheid...

#120 Veritas Vos Liberabit | 29-03-2021 | Aangifte tegen Rutte

mr. van der Plas bij Lange Frans

Goed geïnformeerd zijn is belangrijker dan ooit. Laat het je niet voorschotelen, maar kies zelf de informatie waarop jij je mening baseert. Iedereen kan zelf nadenken. Laat je niets anders wijsmaken.

Buitenparlementaire Onderzoekscommissie

Verhoor Prof Dr Bob de Wit - Hoogleraar Strategisch Leiderschap - Nyenrode Business University

Facebook

Moederhart Zuid Holland

De Gulden Middenweg

Ouders in verbinding

Blijf van onze kinderen af

Vrede reeds gewonnen

Gecontroleerde oppositie zou hier nog steeds zich onder kunnen bevinden. Niet aan mij, om te beoordelen, indien echt goed oppositie wordt gevoerd ook niet als zodanig vast te stellen, tenzij er van gecodeerde communicatie gebruik wordt gemaakt, maar ook die is niet altijd door iedereen herkenbaar. En dat is misschien maar beter ook.

Geachte ouders

Geweldloos, geïnformeerd.

ouders en informatie

Vaccinatie
• Er zijn inmiddels legio bestaande geneesmiddelen bekend, waarvan uit klinische proeven blijkt dat ze heel goed werken en een groot deel van de mensen genezen of het verloop van de ziekte minder erg maken. Ivermectine, HCQ/zink, Vit C/D, Reservatrol, Glutathion en zo meer. Het bestaan van deze middelen maakt vaccinatie overbodig.
• Het gaat bij de vaccinatie niet om traditionele vaccins, maar om experimentele technologie van genetische modificatie. Deze programmeert de eigen lichaamscellen om zelf een viruseiwit aan te maken. Niemand weet of en wanneer deze reactie stopt.
• Van proeven met dieren met dergelijke serums is bekend, dat ze vaker kanker en auto-immuunreacties kregen.
• De inentingen zijn voorlopig goedgekeurd, wat betekent dat iedereen die hem ontvangt deelneemt aan de grootste klinische proef ooit. (Levens)verzekeringen hebben vaak een uitsluiting voor medische experimenten.
• Fabrikanten zijn uitgesloten van aansprakelijkheid.
• Moderna noemt het op haar websites niet eens een vaccin, maar een ‘operating system’.
• Overal ter wereld gaan uitbraken, sterfte en ernstige bijwerkingen samen met de vaccinaties. Ook het RIVM heeft in het Catshuisoverleg van 6 december gewezen op toename van uitbraak en sterfte na elke vaccinatie.
• In het Verenigd Koninkrijk blijkt 60% van de nieuwe Covid-patiënten gevaccineerd:
https://rumble.com/vftpdz-dr.-harvey-risch-60-of-new-covid-patients-have-been-vaccinated.html
• Er zijn inmiddels honderden artsen, hoogleraren, wetenschappers, insiders en andere deskundigen die waarschuwen voor de gevolgen van de huidige inentingen.
Een klein deel experts die de noodklok luiden:
https://www.youtube.com/watch?v=_mopj9mYkGkGeert van den Bossche, PhD
https://www.thelibertybeacon.com/dr-mike-yeadon-the-devastating-impacts-of-the-covid-vaccine/ Dr. Mike Yeadon, voormalig wetenschapsdirecteur van Pfizer
https://brandnewtube.com/watch/covid-19-vaccines-are-weapons-of-mass-destruction-and-could-wipe-out-the-human-race_GcjtJu9dY1RcSNh.html Dr. VernonColeman
https://prevenzis.nl/wp-content/uploads/2020/09/Mens-2-0-tijd-om-wakker-te-worden.mp4 Dr. Carrie Madej
• Frans Universitair onderzoek constateert hoge sterfte door Pfizervaccin in Israël en spreekt over een nieuwe holocaust https://bit.ly/2QkZOPY
• Er zijn steeds meer aanwijzingen dat gevaccineerdenkunnen overdragen op ongevaccineerden.
https://www.frontnieuws.com/bizar-fenomeen-ongevaccineerden-worden-ziek-als-ze-in-de-buurt-zijn-van-de-covid-gevaccineerden/
https://bit.ly/2Sq5bOy
• Deze video plaatst in één oogopslag onze omgang met virussen in perspectief:
https://brandnewtube.com/v/mRxd8N
Klein stukje politieke context
• Op dit moment wordt in de Tweede Kamer overlegd over het TERUGGEVEN van GRONDRECHTEN door middel van een coronapaspoort.
• Grondrechten en mensenrechten zijn ONVERVREEMDBARE RECHTEN, opgesteld om burgers tegen malafide overheden te beschermen.
• Een coronapaspoort, weten wie gevaccineerd is en wie niet, draagt niet bij aan gezondheid. Tenzij het vaccin NIET beschermt en gevaccineerden anderen besmetten.
• Coronapaspoorten en testbewijzen leiden tot een medische apartheidsmaatschappij die gebaseerd is op schending van de fysieke integriteit. Mondkapjes, tests en inentingen zijn medische ingrepen waarvoor INFORMED CONSENT nodig is.
• Hoe dit beleid in de praktijk uitwerkt, laat Israël ons zien:
https://brandnewtube.com/watch/outcry-to-the-world-from-israel_xgPdfOvkPJscbIm.html
Sigrid Kaag neemt Israel graag als voorbeeld om te volgen.
• De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie geeft een inkijkje in hoe het momenteel in Nederland gesteld is:https://bpoc2020.nl/
Er is een lijvig tussenrapport opgesteld op basis van interviews met getuige-deskundigen en politieverhoren.
• De geschiedenis leert dat noodwetten niet teruggedraaid worden wanneer de noodsituatie afgelopen is. Ze zijn doorgaans een overgang naar dictatoriaal bewind. Ook onze huidige noodwet wordt verlengd en verlengd en verlengd. En naar believen aangepast en aangevuld.
• Onze DEMISSIONAIRE Minister President heeft eind maart acht GRONDWETSwijzigingen ingediend, die o.a. het recht op privacy en het medisch beroepsgeheim aantasten. De media zwijgen hierover in alle talen.
• Toen we vorig jaar april nog bijna niets van het virus wisten, wist Hugo de Jonge al dat alléén een vaccin de oplossing kon zijn: https://youtu.be/SgO-SsAlncQ
• Onze gezondheidssystemen worden in hoge mate bepaald door onze verbondenheid aan de WHO. De WHO is vleugellam zonder een van haar grootste sponsors, Bill Gates. Gates zet zijn fortuin in voor zijn missie: De hele wereld vaccineren. Gates heeft geen enkel medisch diploma en beheerst de hele vaccinketen. Een paar van zijn uitspraken:
o Wereldbevolking met 10-15% terugdringen met nieuwe vaccins: https://youtu.be/wfstBe1buaA
o Het is de beste investering die hij ooit heeft gedaan (ROI 1:20: https://www.cnbc.com/2019/01/23/bill-gates-turns-10-billion-into-200-billion-worth-of-economic-benefit.html
• Wie is Bill Gates? Een vierdelig portret:https://www.corbettreport.com/gates/
• Het gedachtengoed van transhumanisme dat Dr. Carrie Madej in de video over vaccinatie aanhaalt, is een vervolg op de eugenetica die door de Tweede Wereldoorlog een slechte naam heeft gekregen.
• VN-baas Guterres heeft tijdens een vergadering gezegd, dat landen de coronamaatregelen gebruiken om de mensenrechten te beperken: https://www.ninefornews.nl/vn-baas-guterres-coronamaatregelen-worden-gebruikt-om-mensenrechten-te-beperken/
• Holocaust-overlevende Vera Sharav vergelijkt de huidige situatie met de Tweede Wereldoorlog: https://youtu.be/h_EDV_7s7Dc
Het lijkt er sterk op dat de geschiedenis zich herhaalt. Het is de zwijgende, volgende massa die het mogelijk maakt.Wellicht bent u bekend met het Milgram Experiment na de oorlog, om te onderzoeken waarom mensen in opdracht onethische handelingen uitvoeren. Proefpersonen werd gevraagd leerlingen bij foute antwoorden een electrischeschok toe te dienen. 65% ging door tot de dodel

Geachte heer, mevrouw,
We staan aan de vooravond van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. In hoog tempo wordt een test- en vaccinatiemaatschappij uitgerold, mede via scholen. U komt dus voor belangrijke beslissingen te staan en wij als ouders willen een dringend beroep op u doen om te handelen in het belang van de kinderen, uw medewerkers en het onderwijs.
Daarbij kunt u niet uitsluitend vertrouwen op de informatie en instructies die u van de overheid krijgt. Deze is verre van compleet, nauwelijks met feiten onderbouwd en veelal te weerleggen met grote hoeveelheden wetenschappelijk bewijs en basale kennis over virussen en het immuunsysteem.
De maatregelen verwoesten niet alleen de economie en het sociale leven, ze zijn aantoonbaar slecht voor de gezondheid; zowel fysiek als psychisch. Het kabinet laat zich adviseren door een OMT met daarin dierenartsen (de opleiding virologie bestaat niet), die zelf financiële belangen hebben bij de maatregelen die ze achter gesloten deuren voorbereiden,zonder ze deugdelijk te onderbouwen.
Deskundigheid van artsen, wetenschappers en andere deskundigen wordt genegeerd, gecensureerd en geframed.
Wanneer u kritiekloos afgaat op de instructies van de overheid, heeft dat grote gevolgen. Voor leerlingen, medewerkers en maatschappij.
Wij willen graag informatie onder uw aandacht brengen die de overheid u onthoudt, maar zonder welke u geen evenwichtige afwegingen kunt maken. Het gaat om een kleine greep uit het vele dat beschikbaar is. Neemt u vooral niet klakkeloos van ons aan hoe de vork in de steel zit, maar controleert u alstublieft de feiten en neem dat mee in de beslissingen waar u verantwoordelijkheid voor draagt. U werkt in het onderwijs; bij uitstek het terrein dat onderzoek zou moeten doen en tot zelfstandig nadenken zou moeten leiden. U hebt hierin een voorbeeldfunctie.
Corona – officiële cijfers en wetenschappelijk onderzoek:
• Uit wereldwijde meta-analyses blijkt keer op keer dat de IFR (het sterftecijfer) aan Covid niet afwijkt van andere griepgolven.
https://principia-scientific.com/study-covid-infection-fatality-rate-at-only-0-15-percent/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+psintl+%28Principia+Scientific+Intl+-+Latest+News%29
Van de mensen die daadwerkelijk ziek zijn, sterft slechts 0,15%. Dat betekent dat 99,85% gewoon beter wordt. Er sterven in Nederland dagelijks vele malen meer mensen aan hart- en vaatziekten en kanker. En internationaal gezien ook aan roken, honger en diarree.
• In Nederland zijn in 2020 volgens de officiële cijfers van het CBS niet méér mensen overleden dan andere jaren. Ook is duidelijk zichtbaar in welke leeftijdsgroep de meeste mensen sterven. Net als bij corona zijn dat de ouderen. Vanaf 2004 zijn er jarenlang minder ouderen gestorven dan in de 10 jaar daarvoor. T.o.v. 1995 is het aantal ouderen bijna verdubbeld. We kunnen in die groep dus sowieso een stijging verwachten, ongeacht welk virus er rondgaat.
Tests
• De PCR-test is niet in staat besmetting vast te stellen.
Kary Mullis ontving een Nobelprijs voor de PCR en geeft aan dat het géén diagnostisch instrument is. Het is een manier om van bijna niets heel veel te maken. Ook RIVM en OMT hebben toegegeven: Een positieve PCR is géén besmetting. Het laat alleen zien dat er een miniscuul deeltje gevonden, dat óók in het virus voorkomt. Niet dat er een specifiek intact virus in je rondwaart, dat je ziek maakt. Ook de WHO geeft aan dat PCR niet voldoende is voor diagnose. Daarvoor zijn symptomen en een arts nodig. Weten hoe de test werkt is begrijpen waarom je er niets aan hebt bij het vaststellen van besmetting.
https://vanhamelen.eu/uncategorized/achtergrond-en-uitleg-bij-de-pcr-test/ https://nooit.nl/the-lancet-blaast-het-pcr-testbeleid-omver-in-anderhalf-a4tje/
https://youtu.be/841w-vLIeaU?t=66 (Em. hoogleraar Prof. Pierre Capel over de PCR-test) https://youtu.be/91zw9I7G1Us (Pierre Capel over gebruik en misbruik van de PCR)
• De PCR-test is foutgevoelig en uiterst manipuleerbaar. Men is gestart met massaal testen in mei 2020, toen de coronagolf over was. In september 2020 is testprotocol gewijzigd van 3 primers naar 1 primer. Ook de Ct-waarde is drastisch verhoogd (35-45 cycli).
N.B. Het testprotocol voor gevaccineerden schrijft maar 28 cycli voor! Als u de video van Prof. Pierre Capel gezien heeft, begrijpt u wat dit voor de ‘testuitslag’ na vaccinatie betekent.
• De PCR-tests worden gesteriliseerd met ethyleenoxide (herkenbaar aan logo STERILE EO)
Het NTvG publiceerde al in 1987 dat dit middel beter vermeden kan worden omdat het kankerverwekkend is.
https://www.ntvg.nl/artikelen/risicos-van-sterilisatie-met-ethyleenoxide/artikelinfo
Bij iedere test wordt dus een kankerverwekkend middel tegen de bloed-breinbarrière geduwd.
• Sneltesten zijn niet betrouwbaarder dan de PCR-test. Ze dragen alleen bij aan de irreële angst dat je ziek bent terwijl je dat niet kunt zien. En ze houden de gang naar de teststraat in stand, want bij een positieve sneltest moet je je alsnog met een (nietszeggende) PCR laten doen. Verder zijn ook deze tests niet gebaseerd op een geheel geïsoleerd virus waarvan is aangetoond dat het mensen ziek maakt. Het is wel een mooi verdienmodel terwijl de middenstand failliet gaat. En er worden tonnen wegwerpplastic voor geproduceerd.
• De gedachte dat je ziek bent tenzij een test zegt dat je gezond bent, is volstrekt uit de lucht gegrepen en draagt bij aan een angstcultuur die buitengewoon slecht is voor het immuunsyteem. Wie geen klachten heeft, is gezond en maakt anderen niet ziek.
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4695 (Publicatie British Medical Journal)
https://www.lifesitenews.com/news/asymptomatic-transmission-of-covid-19-didnt-occur-at-all-study-of-10-million-finds (studie onder 10 miljoen (!) mensen).
Ook de WHO geeft aan dat besmetting door gezonde personen zeer onwaarschijnlijk is.
• De enige test die nodig is, is degene die je met je eigen zintuigen kunt doen. Geen klachten = gezond.
Virussen en immuunsysteem

Virussen en immuunsysteem
• Wat onze ouders en grootouders al wisten: Contact met ziekteverwekkers is nodig om een sterk immuunsyteemte bouwen. Isolatie verzwakt het immuunsysteem. Deze arts/microbioloog met 20 jaar ervaring legt het uit in 3 minuten:
https://brandnewtube.com/watch/basiskennis-immuunsysteem-in-3-minuten_KJmnufzoyNQbzZz.html
• Virussen blijken geen vijandige aanvalsmachines te zijn, maar een natuurlijk mechanisme dat aan de basis van de evolutie ligt en ons aanpassingsvermogen aan externe omstandigheden.
https://youtu.be/TEb33U0hHxM Dr. Zach Bush – deze arts heeft 17 jaar gestudeerd uit inspiratie voor het leven en kan heel helder uitleggen waarom we ziek worden van virussen en hoe onze leefomgeving en ons handelen daarbij een rol spelen. Hij heeft de uitbraak een jaar vantevoren voorspeld en ook dat het in Wuhan zou gebeuren.
Mondmaskers
• Mondmaskers werken niet en hebben allerlei schadelijke effecten.
Het RIVM heeft mondmaskers nooit geadviseerd omdat ze niet werken. Ze zijn ingevoerd als gedragsexperiment en (Mark Rutte letterlijk) “om van het gedoe af te zijn”. Dat mondkapjes bovendien schadelijke effecten hebben, wordt verzwegen. Denk aan neurologische schade door zuurstofgebrek, hypercapnie door overdaad van CO2 en verhoogd risico op bacteriële infecties. Ook dragen ze bij aan angsten, depressies, agressie, ontwikkellingsstoornissen bij kinderen en andere psychische klachten. In veel mondmaskers blijken bovendien schadelijke stoffen te zitten.
www.mondkapjeseffecten.nl
https://www.cafeweltschmerz.nl/2-kappen-met-kapjes-er-bestaat-geen-maatregel-tegen-corona-column-pierre-capel/
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/dr-russell-blaylock-warschuwt-voor-gebruik-van-gezichtsmaskers-door-gezonde-mensen/
https://www.wimjongman.nl/nieuws/2021/mondkapjes.html
• Uitgebreid wetenschappelijk bewijs dat mondkapjes schadelijk zijn en schijnveiligheid bieden, vindt u hier: https://artsencollectief.nl/mondkapjes-schijnveiligheid-en-gevaren/
Het zijn de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijk blijvende ernstige schade door het gebruik van mondkapjes; orgaanschade (oalongen/nieren), verhoogde kans op bloedkanker door inademen te hoge waarden koolstofdioxide en schadelijke stoffen. Ook voor het zenuwstelsel zijn de cognitieve gevolgen na zeer geringe tijd dragen al fors. Zeker voor scholen essentiële feiten!
• Deze video laat in één oogopslag het nut van mondkapjes zien:
https://www.youtube.com/watch?v=1YKsrQuF7JM
Stelt u zich even voor dat de aerosolen waarmee virussen zich verspreiden nog vele malen kleiner zijn dan de getoonde deeltjes, en veel kleiner dan de poriën van de mondkapjes.

Subtopic

Laat U aub weten als er onjuiste informatie tussen zit, die bewust misleidend kan worden beschouwd.

Neemt U het officiële 'verhaal' manier van redeneren ook graag in ogenschouw bij het maken van Uw afwegingen.

Nergens in deze informatie wordt op geweld aangezet, of als oplossing voor een probleem voorgesteld. Uw lichaam is de grens. En tevens de keus de te denken en de aandacht te richten waar men wil.

online text_written

Tablet online news

Tablet is a daily online magazine of Jewish news, ideas, and culture.

Gedrukt

You've finished your presentation
Restart
en