To view Rodzaje akapitów - Mind Map please update your browser.

Rodzaje akapitów

Jak komponować akapit w zależności o jego celu

narracja

cel: jak najlepiej opowiedzieć historię

porządek chronologiczny

później, zaraz potem, jak tylko etc.

tylko to co niezbędne i nie więcej

opis/charakterystyka

odwołanie do zmysłów

wrażenie

a nie tylko wyobrażenie...

porównanie rzeczy, których nie znamy do rzeczy, które znamy

rodzaj "zmysłowych detali"

tak.

ilość

nie.

przyczyna/skutek

co się wydarzyło. dlaczego się wydarzyło. jak narracja. jak argumentacja.

klasyfikacja

organizacja. mniejsze, poręczne grupy. wyliczenia. skomplikowane całości. np. inwentarze, testamenty etc..

definiowanie

najkrócej. najlepiej w zdaniu. albo w przypisie dolnym.

przykłady

tylko te najlepiej pokazujące o co ci chodzi. które odbiorca uzna za najbardziej przekonujące.

porównanie

2 takie same. ta sama klasa, kategoria. brainstorm. obróbka. 2 różne. nowa jakość. jasno. przejrzyście. wystarczy.

argumentacja

jaki problem, kontrowersja?. twoje stanowisko. dowody, że masz rację. dowody, że inni nie mają racji. konkluzja. jasno. stanowisko. majważniejszy argument. krótko. innymi słowami.