Numerologie / geometrie

HEILIGE GEOMETRIE - Alles ist mit allem verbunden

Roger Spees -
Inner Silence

Geld
Money

Een voor allen

Dappere rapper Bizzey spreekt zich uit tegen beleid Rutte en komt met onthulling: “RIVM bood mij geld aan”

Adele van der Plas

Karel van Wolferen

His name was Seth Rich.

Alle passagiers in de vluchtlogboeken van Epstein worden 'vonkende paniek onder rijke vrienden' genoemd

Veel mensen hebben toestemming gevraagd om te delen. Luister: DEEL HET. Download het lokaal, spiegel het, zet het op je eigen kanaal. Verkoop het gewoon niet en verdien er geen geld mee.

Het is mijn persoonlijke keuze om mijn platform nergens voor te gelde te maken totdat de Fed dood is, goud ons geld ondersteunt en de Republiek schuldenvrij is. Beschuldig me niet van het ontvangen van advertentie-inkomsten uit deze video's, ik heb het genereren van inkomsten uitgeschakeld.

Als je advertenties ziet, komt dat vanwege auteursrechtclaims op de muziek. Ik verdien GEEN inkomsten met deze video's.

Niet gelieerd aan Trump, Q of enige andere informatiebron dan wat hier openbaar beschikbaar is:
Q intel drops: https://bit.ly/2QUTFrb
Q-bewijzen: https://bit.ly/2FTZqPC

Rumble — Remastered version of original Q - The Plan To Save The World.Also on Bitchute: https://www.bitchute.com/video/qvfUkQTG5QHP/Subtitles available. They are turned on in the youTube settings at bottom right.Many people have asked permission to share. Listen up: SHARE IT. Download it locally, mirror it, put it up on your own channel. Just don't sell it or make money off it.It's my personal choice not to monetize my platform for anything until the Fed is dead, gold backs our money and the Republic is debt free. Don't accuse me of taking ad revenue from these videos, I have turned off monetization.If you see ads, it's because of copyright claims on the music. I do NOT monetize these videos.Not affiliated with Trump, Q or any intel source other than what is publicly available here:Q intel drops: https://bit.ly/2QUTFrbQ proofs: https://bit.ly/2FTZqPCAlso I am NOT JFK Jr or that coastguard dude. Just an average Joe.Disclaimer: I am not making accusations of guilt towards anyone featured in this video. That is Huber's job, and if they have done crimes, they will be exposed - if not, they won't.The good people of America, Left and Right, Democrat and Republican, White or of color, young and old, are witnessing the take-back of America from a large number of very powerful criminals who have been destroying society and the world for several decades, maybe longer. This is the greatest story of our time.You have the choice of either scratching your head in confusion when seeing events unfold, or looking at the information provided by Q to understand the real story. These are people I trust to bring you the right information.There are many others you can find too. Don't be a sheep. They want you divided. They have been working to divide us forever. It's time to wake up and experience true freedom instead of the fake kind we have been living under.The good guys, with control over the NSA, began the Q intelligence dissemination program to invoke an online grassroots movement that came to be called "The Great Awakening". It started on underground internet channels, then moved to the mainstream.Q has been a fun distraction for those who follow world events and desire truth, but it is about to begin a much more important and necessary phase - keeping the public informed when the Deep State war breaks out onto the surface. By this, I mean high-profile arrests.Yes folks. The criminals I am referring to are famous politicians, actors, singers, CEOs and celebrities. People who have earned our trust, respect and admiration. They have done very bad things that are all fully known and documented, and they will be severely punished.Those of us who have followed Q since the beginning will be here to help you make sense of the coming events. We are among the first to realize that our petty partisan divisions are just trivial distractions, and we are all enslaved by a hidden enemy.We realize that the problem was never Capitalism or Socialism, Democrat or Republican, black or white, Muslim or Christian. We know it was just very powerful criminals who had too much power and were crushing us under debt and asinine entertainment,Fellow slaves. It's time to buckle your seatbelt, recognize your true enemy, and embrace a new future that we all owe to the brave patriots who risked their lives to achieve this victory against the greatest force of evil the world has ever seen.

The Great Bell Chant (The End Of Suffering)

Van hoofd- en bijzaak |
Het Bureau
voor Occulte Zaken
en Complotten #8

Leven en Dood

Onthoofding / Zelfdoding

Reliekhouder - Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reliekhouder
Een reliekhouder (Latijn: reliquiarium) is een voorwerp om relieken in te bewaren, meestal delen van het skelet van een heilige.Reliekhouders zijn vaak kostbare en kunstig gemaakte voorwerpen, die tot het kunsthistorisch erfgoed behoren. Reliekhouders waren vooral in het middeleeuwse christendom populair, maar ook in latere perioden en bij andere religies zijn reliekhouders te vinden.

1672

What Made The Netherlands Great (Johan de Witt speech)

Vinger en tong

Spinoza's reactie op het nieuws

Wiens gebruik?

Johan de Witt kwam zijn broer op 20 augustus 1672 ophalen uit de gevangenis. Bij het verlaten van de Gevangenpoort werden de twee broers overvallen door een grote menigte, aangevuurd door enkele notabelen waaronder admiraal Cornelis Tromp en enkele hervormde predikanten. De schutterij greep niet in en zag zo toe hoe de twee broers door de menigte werden gelyncht. Bewijs is nooit geleverd, maar over het algemeen gaat men er van uit dat stadhouder Willem III medeplichtig was aan de lynchpartij.

Nadat de twee broers waren vermoord werden hun lichamen omgekeerd opgehangen aan een paal op het Groene Zoodje, de toenmalige executieplaats van Den Haag. Hun lichamen werden gruwelijk verminkt. Het straatvolk sneed met messen allerlei ledematen van de lichamen af en er werd om de tong van Johan de Witt geroepen omdat hij daarmee het Eeuwig Edict had gezworen. Het hart van de voormalige raadpensionaris werd uit zijn lichaam gesneden en in zijn gezicht gegooid.

Eeuwig Edict

Het Eeuwig Edict van 1667, dat de toegang van Oranje tot de regering van de Staten moest blokkeren, werd in 1674 triomfantelijk weer opgeheven, toen Willem III tot erf-stadhouder werd benoemd.

In zijn boek Moordenaars van Jan de Witt schreef historicus Ronald Prud’Homme van Reine hierover:

“Vingers, neuzen, lippen, oren, tongen, tenen, alle lichaamsdelen werden successievelijk afgesneden en voor een goede prijs verkocht. Volgens de overlegvering werden het eerst de twee vingers waarmee de oud-raadspensionaris het Eeuwig Edict had gezworen afgesneden.”

De poging om de Oranjes buiten de politieke macht te houden, was daarmee mislukt. Nog in 1672 werd Willem III stadhouder van de Staten van Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Zutphen. In 1675 kreeg hij het ook voor het zeggen in Gelre en in 1696 volgde tot slot ook Drenthe.

Moordenaars van Jan de Witt
De zwartste bladzijde van de Gouden Eeuw

Last Samurai - Sepuku

Wisdom Film - Ram Dass - "Be Here Now"

Prof Finance Dutch/English (FT)

SCHADUW

Magnetisch Noorden

MN

Rupert Sheldrake - The Science Delusion BANNED TED TALK

5 BANNED TED TALKS LIST: TALKS THAT WENT VIRAL!

Electric Earth-Chakras Points-Ley Lines
According to the book "The Evolution of Forces" by Dr. Gustave Le Bon, the planets were made at the same time and out of the same material as the sun. And since everything in the universe is...
qplusnews.com

The Sacred Geometry Movie ~ Spirit Science 23

(23) Jesus says:

(1) "I will choose you, one from a thousand and two from ten thousand.
(2) And they will stand as a single one."

These are the hidden words that the living Jesus spoke. And Didymos Judas Thomas wrote them down.

(1) And he said: "Whoever finds the meaning of these words will not taste death."

(5) Jesus says:

(1) "Come to know what is in front of you,
and that which is hidden from you will become clear to you.
(2) For there is nothing hidden that will not become manifest."

(17) Jesus says:

"I will give you what no eye has seen, and what no ear has heard,
and what no hand has touched, and what has not occurred to the human mind."

North magnetic pole accelerates toward Siberia. Since 1831 the pole drifted from Canada's Arctic towards Siberia, accelerating from its 1990-2005 speed of 0–15 km/yr to its present speed of 50–60 km/yr. https://nature.com/articles/s41561-020-0570-9 (Thx
@SpacemamaMaya
) (Image: http://clouding-over.blogspot.com/2011/07/400-years-of-magnetic-north-pole-shift.html

Leylijn
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

De Malvern Hills in Engeland. Alfred Watkins geloofde dat een leylijn langs de heuvelruggen en door verschillende bronnen liep.
Een leylijn is een rechte lijn die wordt getrokken door meerdere punten van geografisch belang, waarbij verwezen wordt naar een vermeend verband tussen die punten. Het gaat daarbij typisch om prehistorische locaties, archeologische vindplaatsen en oude kerken. Esoterici geloven dat leylijnen energiebanen zijn. De naam is afgeleid van lineaire groeperingen van Engelse dorpen die eindigen op -leigh of-ley. Het bestaan ervan werd voor het eerst geponeerd in 1921 door de Britse amateurarcheoloog Alfred Watkins.

Feng shui - (Earths Magnetic Field)

Many important ley-markers are associated with springs and water sources.

The Chinese art of 'Feng-shui', or 'wind and water', also means 'that which cannot be seen and cannot be grasped'. The duty of the practitioners of the art was to determine the flow of 'lung-mei', or 'Dragon currents'. Every building, stone and planted tree was so placed into the landscape as to conform to the 'dragon currents' which flowed along these lines. The main paths of the forces were believed to be determined by the routes of the sun, moon and five major planets. We know that the Earth is encompassed within a magnetic field. The strength and direction of the magnetic currents vary according to the position of the sun, moon and closer planets. The magnetic field is also affected.

It is possible that this field may have been detected (i.e. through dowsing), and mapped out in the past. Noobergen (6), reminds us that the earths natural magnetism was believed to have been used to re-fertilise the soil, in the same way as the aborigines did with their 'turingas' or 'dream lines'. He also mentions that there is scientific research that shows that water is extremely sensitive to electromagnetic fields, and that as the fields are changed or influenced, so the chemistry of the water may be altered too. Horticulturalists have discovered that plants placed within a magnetic field grow more than six times faster than in normal conditions. We are able to show today that the strength and direction of the Earths magnetic currents vary according to the positions of the Sun, Moon and other planets.

Maltese Ley-lines:

The Island of Gozo is home to the third-largest dome in the Christian world. (Which was built over a huge dolmen) Also on Gozo, and apparently the only large megalithic construction on the island, is the Ggantija temple complex, from which it is just possible to see Malta through a notch in the hills. The sanctity of this particular location is further emphasised by the presence of the Xagra stone circle which was constructed over a 'Hypogeum' containing the remains of several hundred bodies.

The 'Ta Cenc' Dolmen, the Xewxra cathedral and the Ggantija/Xagra complex were all built in alignment across the island. The Island has an interesting geomorphic quality about it.

Yalom's cure - Trailer

Dear God, I love you. C'mon, c'mon, I've got to get this feeling going." And then the preacher can tell all sorts of stories, you see, and move you; terrify you with the fear of hell if you don't love God. Or he could say how beautiful Jesus was. That was the revelation of God. Now, you ought to love that! Like you ought to love your mother

Lieve God, ik hou van je. Kom op, kom op, ik moet dit gevoel op gang krijgen. 'En dan kan de predikant allerlei verhalen vertellen, zie je, en je ontroeren; je beangstigen met de angst voor de hel als je God niet liefhebt. Of hij zou kunnen zeggen hoe mooi Jezus was. Dat was de openbaring van God. Nu, dat zou u moeten liefhebben, zoals u van uw moeder zou moeten houden

Er is geen hoe. Er is alleen het luisteren. Traditie betekent - het woord - van generatie op generatie waarden, rituelen, dogma's, overtuigingen, goden, puja's doorgeven - het hele ding waarin de mens gevangen zit, en in die traditie kan niets gedijen. Het is als een stoomwals die over mensen gaat, en als je dat accepteert, oké, ...
J. Krishnamurti

Does God exist? | J. Krishnamurti

"Strange as it may sound, the universe is aware of itself—through each and every one of us. Consciousness has been a core mystery of the human experience ever since our rise into sapience, and The Library’s virtual aisles are filling up (admittedly at a glacial pace) with various perspectives on this wondrous phenomenon.

However! Remember to remain grounded and humble. The moment you get too serious about all this, you’ll miss the point. Consume the information as you would music, not gospel: play with it! Have fun! Tease it a little! But don’t for a moment delude yourself into believing that it’s anything other than entertainment. Just rummage around, sync up your neural net with some far-out intellectual artistry, and admire mental sculptures of cosmic proportions!

Welcome to the Gaian hive mind. We’re so thrilled you’re here :)"

Alan Watts

De weg van de krijger is verkeerd begrepen. Het is geen middel om anderen te doden en te vernietigen. Degenen die proberen te concurreren en elkaar te verbeteren, maken een vreselijke fout. Vernietigen, verwonden of vernietigen is het ergste dat een mens kan doen. De echte manier van een krijger is om een dergelijke slachting te voorkomen - het is de kunst van vrede, de kracht van liefde. O Sensei Morihei Ueshiba

You've finished your presentation
Restart
en