DAGBOEK VAN MARIE

groep vluchtelingen

doelloos rondlopen

hospitalen zitten vol

elke hoek in huis wordt een slaapplaats

een beetje hoop is al genoeg

De Engelsen hebben onze zeppelin kapotgeschoten.

Wij hebben onze kameraden verloren.

collectebus

zuster Marie

beschermen tegen verdriet => geen vriendschap toelaten

wantrouwen

brieven smokkelen

roeping/ plicht

Ze zijn allemaal iemands kameraad, iemands zoon...

Ik ben blij met elke Duitser minder.

Je bent klaar met je presentatie
Herstart
nl