משטרים טוטליטריים

מפלגה אחת

מנהיג אחד

פולחן אישיות

האדרת שמו של המנהיג

השוואת המנהיג לאלוהים

אידיאולוגיה אחת

רמיסת זכויות האזרח

רמיסת הזכות לשיוויון

רמיסת הזכות לשוויון בין דתות גזעים ומינים

רמיסת הזכות למשפט הוגן

רמיסת הזכות להליך משפטי הגון

רמיסת הזכות לחירות

רמיסת הזכות להחלטות האדם על חייו

שימוש בתעמולה

אסיפות עם

דגלים

סיסמאות

נאומים משלהבי רגשות

שליטה על אמצעי התקשורת

טלוויזיה

רדיו

אינטרנט

עיתונות

קולנוע

שימוש בטרור

טרור פיזי

משטרה חשאית

עצירת אנשים בכוח

טרור פסיכולוגי

"שטיפות מוח"

טרור המבוסס על החוק

צווים

בתי משפטהמנהלים משפטי ראווה

שימוש במערכת חוקים

Klik hier om uw map te centreren.
Klik hier om uw map te centreren.