ACTION VERBS

CARLY

BE

DO

HAVE

JAMES

WORK

HELP

PLAY

LEE

TELL

THINK

TRY

Du er ferdig med presentasjonen
Restart
nn