VERBES D'ACTION

CARLY

ÊTRE

FAIRE

AVOIR

JAMES

TRAVAILLER

AIDER

JOUER

LEE

RACONTER

PENSER

ESSAYER

Du er ferdig med presentasjonen
Restart
nn