Business workshop - Mind Map

Use this template

'This mind map will help you plan a business workshop to solve a problem, plan a product or project, or generate new ideas.

Keywords: business organization, business workshop, workshop agenda, workshop goals, training, action plan

Business workshop

Business workshop

Whether you have a small business or a company with an entire training department team, you can learn everything you need to know about starting and running a business workshop by completing this template.

Type in the goals for your workshop and delegate them to your team members.

Think about supporting participants’ roles, like presenters, facilitators, organizers, and coordinators.

Set up an agenda.

Set up a follow-up action for your workshop, like writing up the conclusions and actions, communicating with delegates, and reporting on resulting changes and decisions.

Set a date for the workshop and add a preparation action plan.

Where to next?

Where to next?

Now that you have developed the plan for your workshop, you can Download this map and start organizing the event.

Workshop Name

Type in the name of your workshop

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen