Conflict in a story - Tankekart

Bruk denne malen

Use this mind map to become familiar with the 6 types of conflict in literary works. Think about your own examples and it will become easier for you to recognize them in literature and in real life as well. Keywords: types of conflicts in a story, literature, writing

Conflict in a story

Types of conflict in a story

Learn about the conflict in a story. There are 6 types of conflicts. Give examples of conflict in literature and in the real world.

The 6 types of conflicts are:

Person against a person

Person against nature

Person against self

Person against society

Person against supernatural

Person against technology

By giving examples, you will learn more about them.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen