Figurative language - Mind Map

Use this template

Find figures of speech in your favorite novels and poems.

Keywords: writing, grammar, figurative language

Figurative language

Figurative language

This template about figurative language will help you learn about each figure of speech: personification, simile, metaphor, onomatopoeia, allusion, idiom, alliteration, and hyperbole.

You will have to think about a literary work where you find each of them, give an example and explain your choice.

Figurative Language

Use this template to learn the figurative language and think about examples for figures of speech so you can better understand each of them.

Find figures of speech in your favorite novels and poems.

Idiom

Idiom is the figure of speech that uses a combination of words which challenges the conventional usage of those words.

What is the idiom that you found in the novel/poem?

Type it in.
Example: 'a stitch in time saves nine'.

How do you explain your choice? Type in the explanation.

Example:
- A timely effort saves you from much harder work later.

What is the literary work in which you found the idiom? What genre is it?

Example: Pie-IX: A Stitch in Time Saves Nine by Jaida Jones, K.J. Sturgeon - short story.

Alliteration

How do you explain your choice?

Example:
- Almost all the words in the sentence begin with 'th'.

What is the literary work

in which you found the alliteration? Type in the genre.

Example: Thank You for the Thistle by Dorie Thurston - short story.

Simile

Simile is a figure of speech that compares two objects through some connective word such as 'like', 'as', 'so', 'than', or a verb such as 'resembles'.

What simile did you find in the novel/poem? Type it in.

Example:
- 'Within the irregular arc of coral the lagoon was still as a mountain lake.'

How do you explain your choice?

Type in the explanation. Example:
- The lagoon is being compared with a mountain lake using the word 'as'.

What is the literary work in which you found the simile?
Is it a novel, short story or poem?

Example: Lord of the flies by William Golding - novel.

Hyperbole

The hyperbole is a figure of speech that uses exaggerations to create emphasis or effect.

What hyperbole did you find in the novel/poem? Type it in.

Example:
- 'All that we see or seem / Is but a dream within a dream.'

How do you explain your choice?
Type in the explanation.

Example:
- It is an exaggeration to claim that everything ('all we see or seem') is 'but a dream'.

What is the literary work in which you found the hyperbole? Is it a novel, short story or poem?

Example: A dream within a dream by Edgar Allan Poe - poem.

Allusion

Allusion is the figure of speech that makes a reference to a well-known person, place, or thing in literature and history.

What is the allusion that you found in the novel/poem? Type it in.
Example:
- 'Like a rich jewel in an Ethiop's ear'.

How do you explain your choice?

Example:
- Shakespeare makes an allusion of the Ethiopian slaves who wore expensive jewelry to express their masters' wealth.

What is the literary work in which you found the allusion? What genre is it?

Example: Romeo and Juliet by William Shakespeare - tragedy

Onomatopoeia

Onomatopoeia is the figure of speech that uses words whose sounds suggest their meanings. Think of words related to water, air, collisions, sounds, voice, etc.

What is the onomatopoeia that you found in the novel/poem? Type it in.

Example:
'The moan of doves in immemorial elms,
And murmuring of innumerable bees...'.

How do you explain your choice?

Example:
'Moan' and 'murmuring' refer to the way doves and bees sound like.

What is the literary work in which you found the onomatopoeia? Is it a novel, short story or poem?

Example: Come Down, O Maid by Alfred Lord Tennyson - poem

Metaphor

Metaphor is a figure of speech that compares two unlike things without using 'like' or 'as'.

What is the metaphor that you found in the novel/poem? Type it in.

Example:
'The rain came down in long knitting needles.'

How do you explain your choice?

Example:
The rain is compared with 'long knitting needles', without the use of 'like' or 'as'.

What is the literary work in which you found the metaphor? Is it a novel, short story or poem?

Example:
National Velvet by Enid Bagnold - novel.

Personification

Personification is a figure of speech which gives human qualities to nonhuman things.

Type in the personification you found in the novel/poem.

Example:
'- Not to-night, good Iago: I have very poor and unhappy brains for drinking.'

Explanation

How do you explain your choice?
Type in the explanation.

Example:
The brain is given the attribute of being 'unhappy'.

Literary work

What is the literary work in which you found the personification? What is its genre?

Example:
Othello by William Shakespeare - tragedy

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen