Force field analysis template - Tankekart

Bruk denne malen

'''Force Field analysis''' is a well-known technique for evaluating the factors in a decision. It can be easily represented in a visual map, and its advantage is that you can easily add notes, actions, and other ideas to help you overcome problems. Keywords: business analysis, Force Field analysis, business proposal, business decision, decision making, decision evaluation, factors evaluation

Force field analysis template

Force field analysis template

The Force Field Analysis tool was developed by Kurt Lewin. This Force Field analysis template will help you to evaluate the factors in a decision.

Type in the decision that you are making and the negative forces and positive forces that act on your decision or proposal.

Then, you need to review and compare the forces you have added to the template. You can add scores on each side of the map using our icons gallery.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen