How to prepare for a job interview - Tankekart

Bruk denne malen

Go through this mind map to '''prepare yourself for a successful interview'''. Keywords: personal life, preparing for an interview, job application, successful interview

How to prepare for a job interview

Landing your dream job can be a challenging process. How to prepare for a job interview? Make it effortless using this interview mind map template.

Start by performing research on the company and role. Prove that you are really interested in this job and outline what led you to apply for it. Take into account facts about the company, as well as your motivation, knowledge, and the value you will bring.

Consider why you are interviewing and identify your qualifications: what are your strengths, weaknesses, and skills that differentiate you from other candidates. Describe your experience and highlight the accomplishments from your previous and/or your current job. Any interviewer will be interested in finding out what are your abilities and what is value and expertise you are going to deliver to the company.

Last but not least, specify a few details about your personality, hobbies, and ambitions. The recruiter will definitely want to know your short term and long term goals, as well as your vision about the future.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen