Phrasal verbs: get - Mind Map

Use this template

Phrasal verbs are very common in conversations and that makes them essential to mastering the English language.
Use this mind map to learn the phrasal verbs with 'get'!

Keywords: grammar, language

Phrasal verbs: get

Phrasal verbs: get

Use this template to learn the phrasal verbs with “get”. A phrasal verb is a verb used with a preposition that changes its original meaning. Find out the meaning of phrasal verbs with “get” and try to write sentences with them. Some examples of phrasal verbs with “get” are: “get over”, “get into”, “get along”, “get across”, “get up”, “get back”, “get by”, “get around” etc.

Phrasal verbs: GET

A phrasal verb is usually a combination of a verb + a preposition which usually changes the meaning of the original verb.

Think about their meaning and add more examples of phrasal verbs based on GET!

Get back (at)

To hurt someone who has hurt you

Get by

Manage to survive despite of dificulties

Get around

Travel to different places

Get off

Leave a place

Get up

Rise to your feet

Get across

Make people understand something

Get along

Have a good relationship with someone

Get into

Become interested in something

Get over

Recover from an illnes

Get down (to)

Examples

Write sentences with each meaning!

Being serious about a topic

Try to find other meanings too!

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen