Project retrospective - Tankekart

Bruk denne malen

Run a Project Review in order to '''learn constructive and positive lessons''' from what went well and what could have gone better and to improve processes for the benefit of future projects. Keywords: project review, project management, project objectives, project improvements

Project retrospective

Begin the project retrospective mind map template by assessing the performance and identify the budget and requirements against deliverables, risks, and quality.

Evaluate the successes, reasons, and processes and think of what went well and what you'd like to repeat on future projects.

Afterwards, think of what could have gone better and identify the areas that need improvement. Consider the challenges, reasons, and processes you can make to prevent all these from happening on the next project.

Once you measured the highs and lows, reconsider the changes you can make, which may include project planning, redefining requirements, technical processes, etc.

The project review analyses the results achieved to date and defines whether or not the project has met the targets set. With this in mind, clearly define the next objectives that will support you in accomplishing the project and add the participants that will contribute to it.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen