Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів за допомогою педагогічних інновацій.

забезпечення розвитку всіх видів мовлиннєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письма)

засоби організації мовлиннєвої діяльності

майстерні, захоплюючі зразки науково- пізнавальної літератури

казки,міфи,легенди

Слово майстрів Т.Шевченка, Л.Українки

формування комунікативних умінь

уміння спілкуватися, працювати в групі

формування найважливіших функціональних складових мовної системи

формування в учнів мотивації вивчення мови

Мотивація - головні сили, щорухають дидактичний процес.Вони посідають перше місце серед факторів,що визначають його продуктивність. І.Підласий

формування вміння вчитися

Дана проблема обумовлена зростанням кількості інформації

r

Уміння вчитись виробляється в практиці навчальної діяльності учнів, уміло керованої вчителем. Умілість ця визначається тим, які завдання ставить він перед учнями, як допомагає їм знаходити раціональні засоби їх виконання, яке місце залишається для доступної учням активності й самостійності, як узгоджуються методи керування роботою дітей вчителем і батьками.

соціально - культурний розвиток особистості

національно - патріотичне вихованн дітей та молоді

a