El mapa mental

Escriu el concepte principal en el centre

CONCEPTE ESPECIFIC

Son els conceptes basics del tema conectats amb linies al concepte principal

concepte clau

mes important

concrecio

mes important

concepte clau

mes important

UTILITZA

paraules clau

utilitza sols paraules claus amb els menys elements possibles per categoritzar i jeraquitzar els conceptes basics

simbols

imatges

il.lustrar conceptes

ESTRUCTURA

jerarquica

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

clara

radial

col.loca els conceptes seguint el sentit de les agulles del rellotge

DISSENY

colors

colors que ajuden a organitzar visualment els conceptes

UTILITZA

linies conectores

hipervincles

notes

aaa bbb ccc eee fff ggg xxx yyy zzz

videos

audio

You've finished your presentation
Restart
en