El mapa mental

r

Escriu el concepte principal en el centre

CONCEPTE ESPECIFIC

r

Son els conceptes basics del tema conectats amb linies al concepte principal

concepte clau

mes important

concrecio

mes important

concepte clau

mes important

UTILITZA

paraules clau

r

utilitza sols paraules claus amb els menys elements possibles per categoritzar i jeraquitzar els conceptes basics

simbols

imatges

il.lustrar conceptes

ESTRUCTURA

jerarquica

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

Subtopic

clara

radial

r

col.loca els conceptes seguint el sentit de les agulles del rellotge

DISSENY

colors

r

colors que ajuden a organitzar visualment els conceptes

UTILITZA

linies conectores

hipervincles

notes

r

aaa bbb ccc eee fff ggg xxx yyy zzz

videos

audio