ELS TEIXITS

El Teixit Nerviós

El teixit nerviós està format per les neurones, cèl·lules capaces de captar i de respondre als estímuls, i de controlar l'activitat de l'organisme.

El teixit nerviós està format per dos tipus de cèl·lules :

per neurones que son les encarregades de transmitir l´impuls nerviós

Hi han tres tipus de neurones : Monopolars. L'única prolongació és l'àxon
- Bipolars. una dendrita i un àxon
- Multipolars . un àxon i moltes dendrites

Segons la seua funció tindrem:
- Sensitives: Són les neurones que en rebre l'estímul generen l'impuls nerviós i el transmiteixen cap el sistema nerviós central (medul·la espinal i encèfal)
- Motores Condueixen l'impuls nerviós des del S.N.C. fins als òrgans efectors (músculs i glàndules)
- D'associació. Són les més nombroses. connecten unes neurones amb altres.

per cel·lules glials encarregades de protegir i nodrir

El Teixit Muscular

format per

El texit muscular està format per cèl·lules allargades, anomenades fibres mosculars

tipus

teixit llis

Les fibres musculars tenen un sol nucli. Es contrau involuntàriament. Es troba a la part del vasos sanguinis, a la paret del tub digestiu, etc

les parets de diversos òrgans

teixit cardíac

Les fibres músculars estan unides en forma de xarxa, tenen un nucli i el seu citoplasma té aspecte estriat. Es contrau involuntàriament.

el cor

teixit estriat

músculs esquelètics

Les fibres musculars són polinuclears. Les fibres estan ordenades i s'observen com bandes fosques i clares. Es contreu voluntàriament i forma els músculs esquelètics, com ara el bíceps.

aparell locomotor

El Teixit Epitelial

El teixit epitelial o epiteli està format per una o diverses capes de cèl·lules, que es disposen les unes al costat de les altres sense deixar espai entre aquestes.

Aquest teixit recobreix la superfície externa del cos

tipus

epitelis de revestiment

recobreixen i protegeixen superficies externes o cavitats internes del nostre organisme

endotelis

estan formats per una sola capa de cèl·lules.

Recobreixen l'interior del vasos sanguinis i el cor

epidermis

està format per moltes capes de cèl·lules superposades.

Constitueixen la capa externa de la pell humana.

Epitelis Glandulars

Teixits que formen les glàndules que poden ser:

Glàndules Exocrines

Aboquen productes a l´exterior del cos a un tub o a una cavitat connectada amb un conducte

Glàndules Endocrines

Secreten les hormones directament a la sang sense utilitzar cap conducte

Glàndules Mixtes

Secreten diverses substàncies a l´exterior i aboquen hormones a la sang

El Teixit Conectiu

cel·lules separades per matriu

diversos tipus de teixits connectius:

Cartilaginos

Forma part de l'esquelet i serveix de sostenidor a les parts toves del cos

Fornat per

Matriu i Condròcits

Conjuntiu

uneix i relaciona la resta de teixits entre si.

Format per

Cel·lules del fetge i Fibres

Adipós

constitueix la gran reserva energètica de l'organisme i proporciona aïllament tèrmic.

Es troba sota la pell.

Sanguini

Conté plasma

Conté globuls vermells i blancs

Conté plaquetes

Format per cel·lules sanguínies

Ossi

Protegeix organs vitals

Dona suport a l'organisme

You've finished your presentation
Restart
en