Грађевински материјали

Према пореклу

природни

r

Природни материјали су они материјали који  се могу уграђивати у објекте без прераде.

дрво

камен

песак

шљунак

вештачки

r

Вештачки материјали су они материјали који се не могу у природи наћи, већ се добијају посебним технолошким поступцима

керамички материјали

r

У керамичке материјале спадају опеке (цигле и блокови), цреп, керамичке плочице и керамичке цеви.Опека  је материјал који се производи од глиновите земље која се ситни, гњечи и меша са водом, а потом се обликује у стандардне димензије 25*12*6,5 сm

бетон

r

Бетон је сложен материјал који се добија мешањем агрегата (песак, шљунак, туцани камен) и везивног материјала (цемент) и воде.

цемент

r

Цемент се добија се од две компоненте: глине и кречњака (лапорац) који се пеку у ротационим пећима на температури од око 1400 °C. После печења охлађена маса се меље у фини прах и пакује у папирне џакове од 50 kg.

гипс

r

Добија се печењем гипсаног камена (садре) на температури од око 180 °C. После печења се меље у фини прах и пакује у водоотпорну амбалажу.

креч

r

Добија печењем камена кречњака на температури од 1000 °C до 1200 °C. Тако добијени креч се назива живи креч. Живи креч се „гаси” додавањем воде уз стално мешање. Када се помеша са песком и водом добије се малтер. Креч помешан са водом користи се за кречење зидова зграде.

стакло

r

Стакло је пре свега састављено од силицијумског песка – силицијум оксида који има температуру топљења од 2.000° C и зато му се додају алкалне материје које снижавају температуру топљења. Како ово смањује отпорност на воду, додаје се и оксид калцијума који је повећава. Од основних сировина за израду стакла припрема се смеса у праху која се топи у стакларској пећи. Стаклу се могу додавати примесе које га боје, или га чине прозирним односно непрозирним.

Према намени

конструкциони

r

Конструкциони грађевински материјали су материјали који служе за израду носивих делова конструкције у нискоградњи и високоградњи, могу да преузму велика оптерећења, а ту спадају бетон, армирани бетон, челик, камен, цигла и пластични материјали.

дрво

r

Дрво је природни материјал који има малу тежину али велику механичку чврстоћу, добар је термички изолатор, лако је обрадиво, има велики избор боја, шара, а недостаци су лака запаљивост, временом трули, не подноси велика оптерћења…Употребљава се у облику облица (за стубове, скеле, ограде) и у облику резане грађе (за скеле, стубове, за кровну консрукцију). Резана грађа, обзиром на димензије, може бити у облику греда, гредица, летви, даски….

камен

r

Камен је природни материјал велике тврдоће и чврстоће, има га у великим количинама, вади се из каменолома ручно и машински. Употребљава се као необрађен за насипе, темеље, подлоге за путеве, а као обрађен се користи за фасаде, степеништа, споменике.

армирани бетон

r

 Армирани бетон се добија тако што се пре изливања бетонa у оплате, стави арматура и служи за израду објеката која треба да поднесу велика оптерећења.

керамички материјали

r

У керамичке материјале спадају опеке (цигле и блокови), цреп, керамичке плочице и керамичке цеви.Опека  је материјал који се производи од глиновите земље која се ситни, гњечи и меша са водом, а потом се обликује у стандардне димензије 25*12*6,5 сm.

опеке

блокови

црепови

монте

везивни

r

Везивни материјали се добијају печењем одређених врста стена, при чему настају хемијске промене у структури материјала. У контакту са водом очврсну везујући материјале као што су шљунак, песак, опека и др. У ову групу спадају: креч, цемент и  гипс.

изолациони

термоизолација

r

Термоизолација подразумева заштиту објекта од губљења топлоте, и она се посебно огледа и примећује у зимским месецима. Од термоизолационих материјала користи се минерална  (стаклена) вуна и стиропор.

хидроизолација

r

Хидроизолација подразумева заштиту објекта од воде-влаге. Од хидроизолационих материјала најпознатији је битумен, који је потпуно неразградив у води. 

звучна изолација

r

Акустична (звучна) изолација објекта се врши у циљу спречавања продирања звукова споља у објекат и звукова из објекта споља.

инсталациони

r

Инсталациони материјали су материјали који се користе при изради водоводне, електричне, канализационе инсталације….

за облагање

r

Материјали за облагање се користе да би унутрашњост објекта учинили лакшoм за одржавање и пријатним за за боравак. За облагање подова, степеништа и подеста  користи се: камен, дрво, вештачки камен,  пластичне масе, керамичке плочице  идр.