Грађевински материјали

Према пореклу

природни

Природни материјали су они материјали који  се могу уграђивати у објекте без прераде.

дрво

камен

песак

шљунак

вештачки

Вештачки материјали су они материјали који се не могу у природи наћи, већ се добијају посебним технолошким поступцима

керамички материјали

У керамичке материјале спадају опеке (цигле и блокови), цреп, керамичке плочице и керамичке цеви.Опека  је материјал који се производи од глиновите земље која се ситни, гњечи и меша са водом, а потом се обликује у стандардне димензије 25*12*6,5 сm

бетон

Бетон је сложен материјал који се добија мешањем агрегата (песак, шљунак, туцани камен) и везивног материјала (цемент) и воде.

цемент

Цемент се добија се од две компоненте: глине и кречњака (лапорац) који се пеку у ротационим пећима на температури од око 1400 °C. После печења охлађена маса се меље у фини прах и пакује у папирне џакове од 50 kg.

гипс

Добија се печењем гипсаног камена (садре) на температури од око 180 °C. После печења се меље у фини прах и пакује у водоотпорну амбалажу.

креч

Добија печењем камена кречњака на температури од 1000 °C до 1200 °C. Тако добијени креч се назива живи креч. Живи креч се „гаси” додавањем воде уз стално мешање. Када се помеша са песком и водом добије се малтер. Креч помешан са водом користи се за кречење зидова зграде.

стакло

Стакло је пре свега састављено од силицијумског песка – силицијум оксида који има температуру топљења од 2.000° C и зато му се додају алкалне материје које снижавају температуру топљења. Како ово смањује отпорност на воду, додаје се и оксид калцијума који је повећава. Од основних сировина за израду стакла припрема се смеса у праху која се топи у стакларској пећи. Стаклу се могу додавати примесе које га боје, или га чине прозирним односно непрозирним.

Према намени

конструкциони

Конструкциони грађевински материјали су материјали који служе за израду носивих делова конструкције у нискоградњи и високоградњи, могу да преузму велика оптерећења, а ту спадају бетон, армирани бетон, челик, камен, цигла и пластични материјали.

дрво

Дрво је природни материјал који има малу тежину али велику механичку чврстоћу, добар је термички изолатор, лако је обрадиво, има велики избор боја, шара, а недостаци су лака запаљивост, временом трули, не подноси велика оптерћења…Употребљава се у облику облица (за стубове, скеле, ограде) и у облику резане грађе (за скеле, стубове, за кровну консрукцију). Резана грађа, обзиром на димензије, може бити у облику греда, гредица, летви, даски….

камен

Камен је природни материјал велике тврдоће и чврстоће, има га у великим количинама, вади се из каменолома ручно и машински. Употребљава се као необрађен за насипе, темеље, подлоге за путеве, а као обрађен се користи за фасаде, степеништа, споменике.

армирани бетон

 Армирани бетон се добија тако што се пре изливања бетонa у оплате, стави арматура и служи за израду објеката која треба да поднесу велика оптерећења.

керамички материјали

У керамичке материјале спадају опеке (цигле и блокови), цреп, керамичке плочице и керамичке цеви.Опека  је материјал који се производи од глиновите земље која се ситни, гњечи и меша са водом, а потом се обликује у стандардне димензије 25*12*6,5 сm.

опеке

блокови

црепови

монте

везивни

Везивни материјали се добијају печењем одређених врста стена, при чему настају хемијске промене у структури материјала. У контакту са водом очврсну везујући материјале као што су шљунак, песак, опека и др. У ову групу спадају: креч, цемент и  гипс.

изолациони

термоизолација

Термоизолација подразумева заштиту објекта од губљења топлоте, и она се посебно огледа и примећује у зимским месецима. Од термоизолационих материјала користи се минерална  (стаклена) вуна и стиропор.

хидроизолација

Хидроизолација подразумева заштиту објекта од воде-влаге. Од хидроизолационих материјала најпознатији је битумен, који је потпуно неразградив у води. 

звучна изолација

Акустична (звучна) изолација објекта се врши у циљу спречавања продирања звукова споља у објекат и звукова из објекта споља.

инсталациони

Инсталациони материјали су материјали који се користе при изради водоводне, електричне, канализационе инсталације….

за облагање

Материјали за облагање се користе да би унутрашњост објекта учинили лакшoм за одржавање и пријатним за за боравак. За облагање подова, степеништа и подеста  користи се: камен, дрво, вештачки камен,  пластичне масе, керамичке плочице  идр.

You've finished your presentation
Restart
en