Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους

Κωνσταντίνος

Προτιμούσε Χριστιανούς στις δημόσιες θέσεις και το στρατό

Συγκάλεσε την Α' Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια

Βαπτίστηκε Χριστιανός,

Κωνστάντιος

Ιουλιανός

προσπάθησε να επαναφέρει τη λατρεία της παλαιάς θρησκείας

Θεοδόσιος

Έκλεισε τους αρχαίους ναούς

Κατάργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες

Ανέχτηκε την καταστροφή αρχαίων ναών

Την ίδια θετική στάση για τους Χριστιανούς

You've finished your presentation
Restart
en