mindomo

Program

Besplatan

Koristan

Funkcionalan

Interfejs

Editovanje

Insertovanje

Pregled

Simboli

Prednosti

Dostupan svakom korisniku

Lak pristup informacijama

Dozvoljava kreativnos korisnika

Privlańćno reprezentovanje informacija

Korisnici

Profesori

Studenti

Poslovni korisnici