Nye tjenester

r

Dette tankekartet er et første forsøk på å liste opp nye tjenester som biblioteket kan tilby. Det er resultat av en brainstorming hvor det ikke er lagt noe vurdering til grunn. Noen av ideene kan være på jordet eller irrelevante i vår sammenheng!Ideene er ikke ordnet i noen spesiell rekkefølge!Merk: Tankekartet er beregnet på å deles av prosjektgruppe og referansegruppe for prosjektet UBIT 2010. Hvis du som ser dette ikke hører med der, må du gjerne kommentere likevel! Ta da kontakt med prosjektleder ole.husby@ub.ntnu.no

a

Populære ting

r

Dette er "populistiske" tjenester som kan supplere andre gjenfinningsmetoder. Brukes av amazon.com og etter hvert mange andre.

Flest eksemplarer

Mest nedlastet

Andre som har lånt

Mest utlånt

Tilstedeværelse på nettsamfunn

r

Dette betyr at UBIT som "persona" er til stede på nettsamfunnet. Omfatter ikke applikasjoner for nettsamfunn, dvs bruk av de spesifikke API'ene. Dette kan være brukerkontakt (se mer om dette), generell markedsføring eller andre ting.

Second life

Facebook

Youtube

Twitter

it's learning

Brukerinteraksjon

r

Dette omfatter så forskjellige bruksområder som nettbaserte referansetjeneser, informasjonbiblioteket, innsamling av brukerrespons, rating etc.fraHva med muligheter for studenter tilå kommentere på pensumlister/pensumbøker?

Chat-funksjon

Video

Nettsamfunn

Mediasite

Opplæringswiki

Instant messaging

r

Tilbud om en kanal for instant messaging (chatting) kan være en tjeneste i seg sjøl?

Leveringstjenester

r

"Levering" betyr herå gi brukerentil et dokument. Gjennom OpenURL-baserte tjenester som SFX, BIBSYSx o.l. er denne tjenesten funksjonelt frakoplet selve gjenfinningsprosessen.tilgang

BIBSYS X

SFX

Digitalisering

r

Digitalisering "on demand", dvs digital levering av trykte dokumenter.

Scanning

Blogging

Fagblogger

Fagnettsamfunn

Tjenester via It's learning

Mine lån og bestillinger

RSS

RSS pensumlister

tictocs.ac.uk (opml)

RSS nyhetslister

RSS purringer

Faste søk

Holistisk søking

r

Her menes en "one-stop-shop" tjeneste for søking i bibliotekets samlinger og andre kilder, basert på både lokale metadata (egenproduserte eller innhøstede) og distribuert søking. Moderne "2.0"-basert grensesnitt med brukermedvirkning, profilering, fasettert søking etc etc etcSom eksempler på hva vi mener kan nevnes Primo (se brosjyre her: http://www.exlibrisgroup.com/files/Products/Primo/PRIMOA4low2.pdf) og Summa (se demoversjon her: http://developer.statsbiblioteket.dk/summa/)

a

Applikasjoner for nettsamfunn

Facebook applications

Mobile tjenester

Wap

SMS

r

Purring, hentebeskjed etc.

Tilrettelagte websider

Eboklesere

Fjernstyring

r

Fjernhjelp, biblioteket kan "ta over" bruker-  PC og fullføre databasesøk feks. (jfr ITEA-fjernhjelp)

Bestilling av ting

r

Bestille kurs, veiledning, besøk fra biblioteket, brukerstøtte osv. Kanskje vi kan lage en bestillingsknapp som kan legges inn der brukerne vanligvis "ferdes"?

BIBSYS Ask

Pensumlister

Mobiltilpasning

Bruk av software

r

Dette er brukerstøtte, da spesielt for produkter som er biblioteksrelaterte.

EndNote

Referansehåndtering

Zotero

Rom

r

Med "rom" menes et område hvor brukeren kan organisere personlig profil som kan brukes i flere kontekster (tjenester)

eportfolio

profiltjeneste

Extensions

r

Dette er ikke en definert gruppe tjenester, men en teknologi.

Toolbars

Widgets

Skins

Dokumentshopping

r

Dette er tjenester for stykkprisanskaffelse av dokumenter. Dekker både det som biblioteket (NTNU) og brukeren betaler.

Brukersupplerte kataloger

Tagging

Kommentarer

Anbefalinger

Offlinetjenester

r

Tjenester som tilbyr "nedlasting" av nettbasert informasjon med sikte på lesing offline.