παραγοντοποίηση

r

Παραγοντοποίηση ονομάζουμε την διαδικασία με την οποία μια παράσταση που είναι άθροισμα μετατρέπεται σε γινόμενο παραγόντων

p

τριώνυμο

Διάσπαση κάποιου όρου

Προσθαφαίρεση κάποιου όρου

Κοινός παράγοντας

Ομαδοποίηση

Ταυτότητες

Διαφορά τετραγώνων

Διαφορά και άθροισμα κύβων

Ανάπτυγμα τετραγώνου

Συνδυασμός περιπτώσεων

Παράδειγμα 1

r

Μέσα στον χάρτη θα βρείτε τέσσερα λυμένα παραδείγματα.Οι διαδρομές που καταλήγουν σε αυτά δείχνουν ποιές μεθόδους παραγοντοποίησης χρησιμοποιούμε για να τα λύσουμε.

Παράδειγμα 2

200 περίπου άλυτες ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση

d
p

Σελίδα 1

Σελίδα 2

Παράδειγμα 4

Παράδειγμα 3

You've finished your presentation
Restart
en