Etapes del projecte de relat digital

1. Activitats de motivació i educació literària

1.1. Lectura d'una novel·la amb narrador protagonista

1.2. Tertúlia oral i escrita en xarxes socials

1.2.1. Podcàsting i anàlisi

1.3. Focalització en l'estructura narrativa i el punt de vista

2. Aproximació al relat digital personal

2.1. Recerca sobre el concepte i l'ús del relat digital

2.2. Recerca de relats digitals en línia, visió i comentaris

2.3. Aprenentatge del programa d'edició PhotoStory_3

3. Conceptualització i planificació

3.1. Planificació del guió / storyboard: elements a considerar

3.1.1. Pregunta dramàtica

3.1.2. Selecció del contingut, economia i ritme narratiu

3.1.3. Imatges i banda sonora

3.3. Presentació de la rúbrica d'avaluació

6. Difusió i avaluació

6.1. Incrustació del vídeo al wiki amb comentaris

6.2. Projecció pública del relat digital

6.3. Comentaris i avaluació amb rúbrica

5. Postproducció

5.1. Edició del vídeo amb tots els elements. Gravació de veu

5.2. Elements de muntatge: música, imatges, títol i crèdits, text oral, transicions entre imatges, ús del zoom.

4. Producció

4.1. Textualització col·laborativa en línia del guió

4.2. Suport en línia de companys i professor als guionistes

4.3. Confecció i selecció d'imatges i de la banda sonora

You've finished your presentation
Restart
en