SÕNALIIGID

NIMISÕNA

olendid, nähtused, esemed

elus

kes?

eluta

mis?

OMADUSSÕNA

väljendab omadust

missugune?

SIDESÕNA

seob sõnu ja lauseid

komaga

komata

TEGUSÕNA

väljendab tegevust

mida tegema?

ASESÕNA

asendab nimisõna

kes?mis?

You've finished your presentation
Restart
en