To view Työelämän viestintä - Mind Map please update your browser.

Työelämän viestintä

viestinnän muodot

puhuminen/kuunteleminen, viittomat,ilmeet/eleet, kirjoittaminen, kuvat, havainnointi, kehon kieli

työyhteisö

viestinnän keinot/välineet

sähköposti,puhelin, tekstiviestit, faxi, videot, palaverit, posti, käytäväkeskustelut.

yhteisöviestintä

sisäinen ja ulkoinen viestintä. imagollinen viestintä. yhteisen ymmärryksen tuottaminen.

asiakkaat,potilaat

ohjaaminen, neuvonta, hoitoneuvottelut, moniammatillinen yhteistyö, palaverit.

yhteistyökumppanit

eri ammattiryhmät (jotka liittyvät asiakkaan/potilaan asioihin/hoitoon, yksityiset ja julkiset palveluntuottajat, tässä viestintä usein puhelimitse, kirjallisesti ja keskustelemalla palavereissa tapahtuvaa.