Uuem rahvalaul

Levis juba 18. sajandil. Populaarseks sai 19. sajandil. Peamiseks muutuste põhjusteks külaelu-olu muutumine, linnade kasv, rahvuslik ärkamine. Välised mõjud: näiteks meremeeste ja sõduritega kaasa toodud.

meloodia

ehk viis

Sõna "viis" on saksa keelest laenatud, mida hakati ka Eestis kasutama.

võrdväärne sõnadega

lai ulatus

Näiteks: "Ants oli aus saunamees"TI- TI- RI TA-I- TI TI-TI TA-A SI SISI J M L J STI- TI- RI TA-I- TI TI-TI TA-A R N N M M L SI JKirjuta rütmistatud astmenoot noodijoontele nii, et JO=f.

vaheldusrikas

Viisid on suuremate "hüpetega" ja rütm mitmekesisem.

laenatud

Igal tekstil oma viis. Neid laenati ka naaberrahvastelt ja muudeti sobilikuks.

toetub taustaharmooniale

ehk kooskõlale, mille aluseks on I, IV ja V astmete kolmkõlad.

seotud ühe tekstiga

Uuema rahvalaulu puhul on igal laulul oma meloodia ja sõnad.

esitamine

üksi ja/või koos

mehed

Meeste poolt lauldud laulude liigitus lähtub sisust:protestilaulud mõisa vastu;meremeeste laulud;nalja- ja pilke- ning kõrtsilaulud;jahimeeste laulud.

naised

Naiste poolt lauldavad laulud on enamasti seotud:külakroonikaga,armastusega.

sageli pilli saatel

Levinumad saatepillid olid kannel ja lõõtspill.

mitmehäälne

20.sajandil koorilaulu eeskujul.

seotud liikumisega

Näiteks lauldi Kihnus ja Setomaal ringis ja liiguti sammhaaval külgsuunas.

sõnad

Uued teemad: armastus, sõda, poliitika.

lõppriim

Värsiridade lõpetamine kõlalt sarnaste sõnadega.Näiteks: "Ants oli aus saunamees" Puupöör oli pükste ees,sassis habe rinna ees.Samblatort oli piibu sees,siiski oli kõigist ees.

puudub piirkondlik eripära

koondunud salmidesse

Salmid koosnevad enamasti neljast värsireast.

salmile võib järgneda refrään

Salmides on erinevad sõnad, refräänides sõnad korduvad.1.Ants oli aus saunamees,saun oli paksu metsa sees.Hundid, karud käisid sees,rebane istus katusel.Refr. Ai ruudi-valleraa! Ants sõitis Tallinna.Ta sõitis pingi all, sest raha polnud tal.2.Ants läks mõisa kaebama suure uhke tõllaga:  seitse siga tõlla ees, vana emis kõige ees. Refr. Ai ruudi-valleraa! Ants sõitis Tallinna.Ta sõitis pingi all, sest raha polnud tal.

kaob improviseerimine

Selleks, et koos laulda, peavad kõik esitajad sõnu teadma.

laulikud

Sõnade üles kirjutamiseks: algselt käsikirjalised, hiljem trükitud.

autor

Seoses tekstide üles kirjutamisega on säilinud ka mõningane teave autorite kohta.

laiem teemade ring

Teemadeks:poliitika, sõjad,naljad, armastus,külakroonika,...

You've finished your presentation
Restart
en