Collocations with 'break' - Mind Map

Use this template

Use this mind map to improve your English speaking skills!

Keywords: grammar, language

Collocations with 'break'

Collocations with 'Break'

Learn about collocations from this template and try to find examples for the collocations with 'break'. After you read the meaning for each collocation from the collocation list, write down an example for each of them.

'Collocation' means two or more words that are used together. Unlike 'phrasal verbs', collocations can be formed from verbs and other words, not just verbs, and prepositions.

Collocations with "Break"

A collocation is two or more words that often go together.

Break ground

To do something innovative.

Break up

To end a relationship.

Break free

To escape from an unpleasant person or situation.

Break their heart

To make someone unhappy.

Break the news

To give information to someone else.

Break a record

To do something better than anyone else before.

Break a law

To do something wrong.

Break down

To stop working.

Break the ice

To do or say something to relieve tension.

Break a leg

Example
To wish for good luck.

Meaning

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen