Modèle de diagramme en arête de poisson - Mind Map

Use this template

Le diagramme en arête de poisson est un diagramme de cause à effet qui aide les gestionnaires à identifier les raisons des imperfections, des variations, des défauts ou des échecs. Le diagramme ressemble au squelette d'un poisson avec le problème à sa tête et les causes du problème se nourrissant dans la colonne vertébrale.

Mots clés: usage personnel, diagramme

Modèle de diagramme en arête de poisson

Modèle de diagramme en arête de poisson

Utilisez ce Modèle de diagramme en arête de poisson pour la résolution de problèmes. Cela vous aidera à mieux comprendre les problèmes de votre entreprise et à les résoudre.

Le diagramme en arête de poisson, également appelé diagramme d'Ishikawa du nom de son créateur, est un diagramme causal, qui montre les causes potentielles d'un problème spécifique.

Le problème

Tapez le problème

Placez votre texte ici

Causes possibles.

Texte

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen