Irregular verb forms in English - Mind Map

Use this template

Irregular verbs are very important in English, it is absolutely essential to know them. However, learning them can be quite challenging since there are no rules. Use this mind map to make it easier for you to memorize and use them properly in context.

Keywords: grammar, language, irregular verbs, English tenses

Irregular verb forms in English

Irregular verb forms in English

Learn Irregular verb forms in English using this template. You will have the present tense forms, past tense forms, and past participle forms. Give examples for past and past participle forms.

Irregular verbs

Irregular verbs are verbs which do not follow normal rules for conjugation.

HANG

HUNG

GET

GOTTEN
GOT

LET

BET

MEET

MET

WRITE

WRITTEN
WROTE

SING

SUNG
SANG

STING

STUNG

STEAL

STOLEN
STOLE

FEEL

FELT

SPEAK

SPOKEN
SPOKE

FREEZE

FROZEN
FROZE

CHOOSE

CHOSEN
CHOSE

COME

CAME

Discuss the meaning then write sentences with the examples!

Example

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen