Learn nouns in English - Mind Map

Use this template

Use this mind map to become familiar with the different types of nouns! Learn how to identify them in a sentence.

Keywords: grammar, language

Learn nouns in English

Learn nouns in English

Use this mind map template to learn nouns in English. Learn about their different types and how to identify them in a sentence. They can be irregular nouns, abstract nouns, collective nouns, common nouns, countable/uncountable nouns, compound nouns, generic nouns, proper nouns, concrete nouns, and possessive nouns.

Nouns

A noun is a word that functions as the name of some specific thing or set of things, such as living creatures, objects, places, actions, qualities, states of existence, or ideas.

Compound

Compound nouns are words where two nouns have been stuck together to make a new noun. Compound nouns should be written as one word, without a hyphen.

Candlestick

Generic

Generic nouns are nouns that are part of a generic statement. Generic nouns can be singular or plural. The opposite of generic nouns is collective nouns.

The difference between definite/indefinite and generic nouns is that in the sentence there must be a blanket statement or question.

Cat are animals.

Proper

Proper nouns are the names of specific people or places. They should always begin with a capital letter.

Paris
Mary

Concrete

A concrete noun is a noun that can be identified through one of the five senses (taste, touch, sight, hearing, smell).

Rainbow

Possesive

Possessive nouns are nouns which possess something, normally another noun.

The cat's toy

Uncountable

Uncountable: Rain

Countable

Countable nouns are nouns that can be counted, even if the number might be extraordinarily high.

Uncountable nouns are nouns that come in a state or quantity which is impossible to count; liquids are uncountable, as are things which act
like liquids.

Countable: Cat - Cats

Common

Common nouns are words for people, places or things that aren’t specific (as opposed to a proper noun which refers to only one person, place or thing).

Common nouns can be countable or uncountable, singular or plural.

Country
Girl

Collective

A noun which refers to a group of things/people.

Family
Class

Abstract

A noun which cannot be identified by using one of the five senses (taste, touch, sight, hearing, smell).

Anger

Irregular

Irregular nouns are nouns which don’t follow a spelling pattern when pluralized.

Add examples

Person - People

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen