Compare and contrast template - Mind Map

Use this template

Use the 'Whole-to-Whole' strategy while systematically comparing and contrasting two subjects.

Keywords: literature, writing

Compare and contrast template

Compare and contrast(Whole-to-Whole)

This Compare and contrast template (Whole-to-Whole) will help you compare two different subjects. However, they can have some similarities.

Compare & Contrast

Let's begin to compare and contrast two subjects.

If you need explanations on what is a Compare & contrast essay check out this short video

Second subject

Type in the second subject to compare and contrast


Make sure you will present the points of comparison and contrast in the same order.

Example: fast food

Third main point


Keep up the order set for the first subject.

Example: price

Similarity or characteristic


Type in any other similarity or characteristic of the subject.

Example: costs rise due to frequent trips at the restaurants.

Similarity or characteristic


Regarding the last point, what is the similarity or characteristic of this second subject? Type it in.

Example: more expensive than the cheaper fast food restaurants.

Second main point


Keep the same order you set when you presented the first subject.

Example: accessibility

Similarity or characteristic


Regarding this point, type in any other similarity or characteristic of the subject.

Example: you don't need to cook

Similarity or characteristic


What is the similarity or characteristic of the second subject? Type it in.

Example: very tasty food, always ready within minutes

First main point


Keep the same order you set when you presented the first subject.

Example: health

Similarity or characteristic


Regarding this point, type in any other similarity or characteristic of the subject.

Example: contains preservatives and additives

Similarity or characteristic


At this first point, think of a similarity or characteristic of the second subject.

Example: often exceeds our daily caloric needs

Conclusion

Importance of similarities and differences


Emphasize the importance of the similarities and differences between the two subjects to support your thesis.

What are the main conclusions


after comparing and contrasting the two subjects? Type them in.

Example:

First subject

Type in the first subject to compare and contrast


You will start analyzing this first subject, covering the features that you want to present completely, then you will pass on to the second subject.

Example: home-cooked food

Point 3

Third main point


What is the third point to consider when comparing and contrasting the two subjects?

Example: expense - compare/ contrast the costs of the two subjects.

Similarity or characteristic


Regarding this point, type in any other similarity or characteristic of the subject.

Example: lower prices for ingredients if we shop smart

Similarity or characteristic


Regarding the last point, what is the similarity or characteristic of the first subject? Type it in.

Example: more expensive than the cheaper fast food.

Point 2

Second main point


What is the second point to consider when comparing and contrasting the two subjects? Type it in.

Example: accessibility - compare/ contrast how convenient the two types of food are.

Similarity or characteristic


Regarding this point, type in any other similarity or characteristic of the subject.

Example: pleasant family activity while preparing and eating the meals.

Similarity or characteristic


Regarding this second point, what is the similarity or characteristic of the first subject? Type it in.

Example: it takes time to shop and cook the meals.

Point 1

First main point


you will take into account when contrasting and comparing the two subjects. Type it in.

Example: health - compare/ contrast how healthy the two types of food are.

Similarity or characteristic


Regarding this point, type in any other similarity or characteristic of the subject.

Example: organic, grass-fed ingredients

Feature

Similarity or characteristic


At this first point, think of a similarity or characteristic of the first subject. Type it in.

Example: fresh ingredients

Introduction

Differences
Difference

In what ways are the two subjects different?


Type in the main differences between the two.

Example: home-cooked food is always healthier than fast food.

Similarities
Similarity

What do the two subjects have in common?


Type in the main similarities. Example: let's say you choose 'fast food' and 'home-cooked food', both of them are appealing.

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall