How to set Smart goals - Mind Map

Use this template

Set goals and think about them in detail to achieve them faster. Use the SMART criteria to guide you.

Keywords: SMART goals, personal life, goal setting, New Year goals

How to set Smart goals

SMART goals

'The trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score.'

Bill Copeland

Relevant

The goals should be relevant.

The other objectives

Does this goal contribute to your other objectives?

Current situation

Can this goal be achieved in your current situation?

Right time

Is this the right time for your goal?

Timely

The goals should be timely.

Two months contribution

What can you do two months from now to achieve your goal?

Today contribution

What can you do today for this goal?

When?

When will you achieve your goal?

Achievable

The goals should be achievable.

Effort worth

Is this goal worth the effort you will invest?

Motivation

What is your motivation to reach your goal?

Resources

Do you have the resources that you need to reach your goal?

Measurable

The goals should be measurable.

Steps number

How many steps will it take to achieve your goal?

Succes measurement

How will you measure success?

Milestone

How will you know when you achieve your goal?

Specific

The goals should be specific.

What steps?

What are the steps you need to take in order to achieve it?

Reason why

Why do you want to achieve this goal?

What?

What exactly do you want to achieve?

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia