Yhteistyössä tehtyjä miellekarttoja, käsitekartta ja yleiskuvan luonteja

Näe paras mahdollinen ymmärrys- ja oppimiskeino nyt omin silmin.

ALOITA
Saatavilla Kaikille alustoille
Projekti- ja tehtävähallintaa varten
Klikkaa tästä
.

Kouluta huomisen ajattelijat jo tänään

Miellekarttoja luomalla opiskelijat voivat tutkia informaatiota itsenäisesti ja päättää itse mikä on tärkeää ja miten uudet tiedot sopivat yhteen heidän aikaisempien tietojensa kanssa. Tämä kehittää heidän kriittistä ajetteluaan.
ME ♥ OPETTAJIA JA OPPILAITA

ME ♥ OPETTAJIA JA OPPILAITA

Olemme kehittäneet useita erilaisia ominaisuuksia, joiden avulla professori ja opiskelijat voivat hyödyntää Mindomoa opetuksessa. Kyseisiin ominaisuuksiin lukeutuvat muun muassa miellekarttatehtävien luonti, opiskelijaryhmien järjestäminen, opiskelijoiden miellekarttojen käyttöoikeudet yms.

Käsitekartta & YLEISKUVAT

Käsitekartta & YLEISKUVAT

Miellekartat auttavat sinua hahmottamaan faktoja, ongelmakohtia sekä tiettyyn aiheeseen liittyviä ideoita. Kokonaisuusikarttojen avulla näet kuinka eri kokonaisuudet liittyvät toisiinsa. Yleiskuvien avulla voit hienosäätää karttojasi ja tallentaa ne lineaarisesti.

USEITA INTEGRAATIOMAHDOLLISUUKSIA

USEITA INTEGRAATIOMAHDOLLISUUKSIA

Mindomon lisääminen ja käyttö käy vaivatta oppilaitoksen Google Apps- tai Office365-käyttäjätilin kautta. LTI-integraatioidemme ansiosta Mindomoa voi myös käyttää yhden klikkauksen kautta suosituimmilla LMS-ohjelmistoilla, kuten esimerkiksi Canvasilla, Blackboardilla, Moodlella, Desire2Learnilla, itslearningilla, Schoologylla yms.

Mikä erottaa meidät joukosta?

Keskitymme ennen kaikkea tarjoamaan parhaat ratkaisut opettajile ja oppilaille.
Esitelmätila

Esitelmätila

"Esitelmä"-ominaisuuden avulla opiskelijat voivat muuttaa karttansa diaesitelmiksi. Täten he kykenevät kuvaamaan edistymistään muille karttojen kehittelyn aikana.

Mobiilikäyttöisiä natiivisovelluksia

Mobiilikäyttöisiä natiivisovelluksia

iPad- ja Android-natiivisovelluksia, joiden avulla voit luoda miellekarttoja sulavan ja helppokäyttöisen käyttöliitymän avulla verkkoyhteydestä riippumatta.

Muutoshistoria

Muutoshistoria

Toistotilamme avulla voit seurata opiskelijoiden miellekarttojen muutoksia, kuten esimerkiksi lisättyjä aiheita, uusia yhteyksiä sekä ladattuja kuvia ja videoita.

Verkkokuvahaku

Verkkokuvahaku

Opiskelijat voivat tehdä kartoistaan kiinnostavampia hakemalla ja lisäämällä kuvia verkosta karttansa kautta ja pelkästään yhden klikkauksen vaivalla.

Video- ja äänimuistiinpanot

Video- ja äänimuistiinpanot

Voit selventää aiheita lisäämällä apuvideoita verkosta tai nauhoittamalla ääniselvennyksen suoraan miellekartan kautta.

Miellekartta-alustat

Miellekartta-alustat

Voit perehdyttää oppilaasi miellekarttojen käyttöön hyödyntämällä esiasetettuja miellekartta-alustoja tai luomalla omasi. Täten opiskelijoiden tutustuttaminen miellekarttoihin käy huomattavasti sujuvammin.

Yhteistyössä tehtyjä miellekarttoja ja käsitekartta

Työkalut, joiden avulla informaatio muuttuu tiedoksi.

Tietojen järjestäminen visuaalisesti auttaa ymmärtämään aiheiden välisiä yhteyksiä. Tietomääräsi lisääntyy jokaisen löytämäsi uuden yhteyden myötä.

Luettelo saatavilla olevista ominaisuuksista

Yhteistyöpohjaisia miellekarttatehtäviä
Opetusintegraatio Google Appsin kautta
Office365-integraatio
Integraatiomahdollisuus suosituimpien LMS-ohjelmistojen kanssa, joihin lukeutuvat Moodle, Canvas, Blackboard, Desire2Learn, itslearning, Schoology
Google Drive -integraatio
Dropbox-integraatio
FTP-integraatio
Reaaliaikaista yhteistyötä
Karttojen siirto onnistuu usella eri tiedostomuodolla: .pdf, .docx, .pptx, .txt, .opml, .mpx, .html, .zip, .png.
Miellekarttojen siirtäminen muihin miellekarttatyökaluihin
Miellekarttojen siirtäminen muista miellekarttatyökaluista
Muutoshistoria
Yleiskuvien luonti
Android- ja iPad-natiivisovelluksia
Oppilaiden käyttäjätilien luonti ilman sähköpostia
Verkkokuvahaku
Video- ja äänitiedostojen lataus
Ääninauhoitus
Miellekarttojen muuttaminen esitelmiksi
Aiheidensisäinen tekstinkäsittely
Kirjanmerkit
Muokattavia miellekarttateemoja
Hyperlinkkien ja liitteiden liittäminen
Muistiinpanojen lisääminen

Mindomo on paras mahdollinen laajapohjainen visuaalinen opetustyökalu; se sisältää niin miellekartta-, kokonaisuuskartoitus- kuin yleiskuvaohjelmistotkin. Oppilaat voivat luoda miellekarttoja, kokonaisuuskarttoja ja yleiskuvia sekä tehdä niiden parissa yhteistyötä, mikä parantaa heidän kehitystyö-, kysely-, analysointi-, ideointi-, ongelmanratkaisu- ja tutkimuskykyään. Mindomo-miellekarttatyökalu toi ensimmäisenä markkinoille useita uusia ominaisuuksia, joihin lukeutuvat muun muassa miellekartan muuttaminen esitelmäksi, opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä helpottavat miellekarttatehtävät, miellekarttojen muuttaminen reaaliaikaisiksi ja muokattaviksi yleiskuviksi sekä älymiellekarttoina tunnetut, miellekarttoihin tutustumista helpottavat osittain täytetyt alustat. Niiden avulla niin opettajat kuin oppilaatkin voivat kehittää kyselypohjaisia oppimis- ja opettamismetodejaan. Mindomo on saatavilla freemium-verkkosovelluksena sekä ilmaisena iPad- ja Android-natiivisovelluksena, minkä ansiosta miellekarttojen hyödyntäminen käy varsin vaivatta.

Levitä sanaa Mindomosta