Arête de poisson 6M - Mind Map

Use this template

Le diagramme en arête de poisson 6M est un type de diagramme de cause à effet qui met en évidence les 6M de la production : main-d'œuvre, méthode, machine, matériau, mesure et milieu (environnement).

Mots clés : diagramme en arête de poisson, arête de poisson, arête de poisson, 6M, 6Ms de production, Main d'oeuvre, Méthode, Machine, Matériel, Milieu, Mesure, brainstorming, cause et effet, diagramme de cause à effet, cause & effet, session de résolution de problème, résolution de problème session.

Arête de poisson 6M

Modèle de diagramme en arête de poisson 6M

Ce modèle de diagramme en arête de poisson 6M est un excellent moyen de représenter visuellement un diagramme de cause à effet. Il contient 6Ms debout de la main-d'œuvre, de la méthode, de la machine, du matériel, du milieu et de la mesure.

Énoncé du problème

Décrivez le problème en une phrase, sous forme de question.

Essayez de trouver cinq manières différentes de décrire le problème et choisissez celle qui propose des solutions.

Matériaux

Sous cette rubrique, énumérez les causes potentielles liées aux matériaux ou aux informations utilisés. Penser à:

Main-d'œuvre)

Sous cette rubrique, dressez la liste de toutes les causes potentielles du problème liées à la main-d'œuvre. Penser à:

Milieu

Sous cette rubrique, répertoriez les causes potentielles du problème liées à son environnement. Penser à:

Mesure

Sous cette rubrique, énumérez les causes potentielles liées à la mesure et à la tenue de registres. Penser à:

Méthode

Sous cette rubrique, répertoriez les causes potentielles du problème liées à la méthode ou au processus. Penser à:

Machine

Sous ce sujet, énumérez toutes les causes potentielles du problème qui se rapportent aux machines, à l'équipement ou aux outils. Penser à:

Cause

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen