Compare and contrast template - Mind Map

Use this template

Use the 'Similarities-to-Differences' strategy to do the comparison.

Keywords: literature, writing

Compare and contrast template

Compare and contrast template(Similarities-to-Differences)

Use this compare and contrast template to compare two subjects.

Type in the characteristics that differentiate them and their similarities.

Similar trait

What do the two subjects have in common?


Type in the similarities.

Compare and Contrast

Use the 'Similarities-to-Differences' strategy to do the comparison.

Press NEXT

Subject #2

Type in the name of the second subject
which you are going to compare and contrast.

It can be:

or even an animal

Type in the characteristics that make the second subject different from the second subject.

Type them in.

Subject #1

Type in the name of the first subject
which you are going to compare and contrast.

It can be:

Characteristic

Type in the characteristics that make the first subject different from the second subject.

Type them in.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen