Mind map of oceans and seas - Mind Map

Use this template

Use this mind map to learn about the Oceans and Seas of the World and the amazing life that lies underwater.

Keywords: oceans and seas, flora and fauna, Geography

Mind map of oceans and seas

Map of oceans and seas

Check out this mind map of oceans and seas and do some research to learn their characteristics and find out what is the flora and fauna that you can find in these oceans and seas.

Oceans & Seas of the world

The World's Oceans

Landlocked seas

When a sea has no access to the ocean then it is known as a land-locked sea.

Caspian Sea
Dead Sea
Salton Sea
Aral Sea

Pacific ocean

The Pacific Ocean is the largest and deepest of Earth's oceanic divisions. It extends from the Arctic Ocean in the North to the Southern Ocean in the South and is bounded by the continents of Asia and Australia in the West and the Americas in the East.

Yellow Sea
Tasman Sea
East China Sea
Berring Sea

Indian ocean

The Indian Ocean is the third-largest of the world's oceanic divisions, covering 70,560,000 km² or 19.8% of the water on Earth's surface. It is bounded by Asia to the north, Africa to the west and Australia to the east.

Adaman Sea
Persian Gulf
Red Sea
Arabian Sea

Southern ocean

The Southern Ocean is the 'newest' named ocean. It is recognized by the U.S. Board on Geographic Names as the body of water extending from the coast of Antarctica to the line of latitude at 60 degrees South.

Wedell Sea
Scotia Sea
Ross Sea

Arctic ocean

The Arctic Ocean is the smallest and shallowest of the world's five major oceans.

Beaufort Sea
Chukchi Sea
Laptev Sea
Kara Sea
Barents Sea

Atlantic ocean

The Atlantic Ocean occupies an elongated, S-shaped basin between Europe and Africa at the East and the Americas at the West.

Black Sea
Norwegian Sea
Caribbean Sea
Mediterranean Sea
Baltic Sea

Search and add the main characteristics, such as position, maximum depth, flora and fauna of this sea.

Fauna and Flora
Max. depth
Position

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen