Modèle Pour et Contre - Mind Map

Use this template

Les avantages et les inconvénients sont les avantages et les inconvénients d'un certain sujet, que chaque personne considère attentivement avant de prendre une décision plus importante.

Mots clés: usage personnel, pro et contre

Modèle Pour et Contre

Modèle Pour et Contre

Ce modèle pour et contre vous aidera à prendre la meilleure décision en énumérant les avantages et les inconvénients.

Ajoutez le sujet sur lequel vous souhaitez réfléchir, puis ajoutez les arguments pro et contra.

En outre, les membres de votre équipe peuvent prendre une décision en fonction de cette liste des avantages et des inconvénients.

Pro et Contre

Les avantages et les inconvénients sont les avantages et les inconvénients d'un certain sujet, que chaque personne considère attentivement avant de prendre une décision plus importante.

Saisissez le sujet de l'évaluation

Ajoutez ici le sujet sur lequel vous souhaitez réfléchir!

Cela peut être une question qui change sérieusement la vie ou même une décision d'acheter ou non une nouvelle voiture!

Vous pouvez décrire ici pourquoi vous avez besoin de cette décision ou ajouter d'autres considérations à cet égard.

Arguments Contre
Arguments contreAjoutez vos contre-arguments ici!

Arguments Pro
Argument proAjoutez vos arguments pro ici!

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen