Prefix and suffix in English - Mind Map

Use this template

Use prefixes/suffixes to derive meaning from many new words.

Keywords: grammar, language

Prefix and suffix in English

New words with prefix and suffix in English

Create new words by using the prefix and suffix in English. Learn the individual meaning of these suffixes and prefixes and add in this mind map template some examples that contain those suffixes and prefixes. You already have some examples in the template.

New Words

Figure out new words by learning about the individual meanings of suffixes and prefixes.

Prefixes

Do you know what a 'prefix' is?

A prefix is an affix placed before a word, base, or another prefix to modify a term's meaning.

Figure
Cause
Position
Positive

Suffixes

Do you know what a 'suffix' is?

A suffix is an affix placed at the end of the root word, which can change its tense and/or meaning.

Miscellaneous
Action
State
Dimension
Temporal
Negative

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen