How to set your reading goals and keep them - Mind Map

Use this template

Use this mind map to establish your reading plan for the year and to keep track of the books and their content as you go along.

Keywords: personal life, reading plan, books organization, New Year goals, reading goals

How to set your reading goals and keep them

How to set your reading goals

Use this template to set your reading goals for the whole year. In this way, you will be able to organize yourself better and read everything you set out to do. Add the book titles and the author so you can have an organized plan and after you read the book write down its main aspects and favorite quotes which you want to remember.

You can even set a preferred hour of the day when you want to read that book. If you have a well established goal you are more likely to fulfill it and read more books

This Year's Reading plan

Make your reading plan for this year!
Make sure that you will set realistic goals.

There are several ways to make a reading plan, by month is the simplest. You can pair each month with a genre, plan out what books you want to read in the most busiest month of the year and what to read on vacation!

July

August

September

October

November

December

June

May

April

March

February

January

Set your reading goal for the month!
You can even choose a preferred hour of the day or days of the week when you want to read.

Favourite quote
Main aspects
Author
Book Title

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen