Mindomo Verktyg

Med våra webbläsare- och desktopverktyg kan du enkelt utöka användningen
av tankekartläggning i onlineversionen av Mindomo.

Optimera din arbetsupplevelse och skapa värdefulla tankekartor.

Samarbete Gratis att börja Enkel att använda

Webbläsar-verktyg

Vi utvecklar nya verktyg kontinuerligt så att vi kan berika din Mindomo online-upplevelse.
Nedan finns en lista över tillgängliga verktyg som är kompatibla med din webbläsare.

Mindomo-bokmärken för Chrome, Firefox och Edge

Hitta & samla idéer från webben.
Ett enkelt men effektivt forskningsverktyg för din tankekarta. Lägg till länkar, text eller bilder på din tankekarta på några sekunder.

Hämta

för Google Chrome

Hämta

för Mozilla Firefox

Hämta

för Microsoft Edge

Behöver du hjälp med att installera?