Bubble Map - colorful template - Mind Map

Use this template

The Bubble Map template uses adjectives to describe an object, idea, concept, place, person, etc. Add the main idea to the central topic, let your brain explore the connections, and add adjectives to the colorful bubbles.

Keywords: bubble, bubble map, bubble maps, bubble diagram, bubble chart, circle, circle diagram, adjective, description, describe, brainstorming, brainstorm, kids, kid.

Bubble Map - colorful template

Bubble Map Template

Add the main idea in the center of this diagram, then add related ideas around it, and then connect more ideas to these!

Use descriptive words in each bubble, and write an only keyword, do not add a whole phrase.

MAIN IDEEA

Write the main idea of your bubble map. It can be anything from an idea, a concept, an object, a person, a holiday, etc.

KEY ELEMENT related to the main idea (Descriptive word)

Add a key element related to the main idea. Try to use descriptive words.

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia