Decision tree template - Mind Map

Use this template

Decision trees will help you visualize all alternative choices and their outcomes to make a better decision.

Keywords: personal life, decision tree, alternative choices, decision making

Decision tree template

Decision tree template

Create a decision tree to help you in the decision-making process or use this decision tree template to visualize all the alternatives when you have to make a decision. Take into account that there might be some chance events that will influence your results.

Option 1 or 2?

It often happens that we face decisions. The best you can do is to consider all options and make a conscious choice.

Add your options here!

Option 2

Indentify the possibilities of the option 2.

Outcome 5

Identify the possibilities of the option 2.

Outcome 4

Option 1

Each branch represents an alternate course of a decision.

Possibility 2/chance event

Keep in mind that chance events might happen.

Possibility 2

Outcome 3

Plan out the possibilities of these events.

Outcome 2

Base the outcomes for different decisions on the current information available to you. Don't try to identify all the possibilities with all the outcomes, just those which are relevant to you!

Possibility 1

Identify the possibilities of the option 1.

Outcome 1

Base the outcomes for different decisions on the current information available to you. Don't try to identify all the possibilities with al the outcomes, just those which are relevant to you!

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia