How to write seo friendly blog posts - Mind Map

Use this template

Writing a blog post is easier if you organize all the information in a mind map and plan everything from the beginning.

Learn how to write SEO-friendly blog posts that will increase your website traffic.

Keywords: SEO optimization, content creation, blog post, outline, keyword research, focus keyword, readability, marketing

How to write seo friendly blog posts

Focus keyword

Do some research and find a keyword with many searches.

You should add the focus keyword in the first 50 words of the first paragraph, in bold text and also use it in some headings.

Sections and paragraphs

Try to follow these rules when it comes to paragraphs and subheadings.

Paragraphs

None of the paragraphs should be longer than 150 words.

Add paragraphs in Notes

Sections

The sections of the article are delimited by headings or subheadings.

For cornerstone content, a section shouldn’t be longer than 250 words.

For normal content, a section shouldn’t be longer than 300 words.

Add sections in Notes

Sentences

There are also some rules when it comes to sentences:

  1. Do not use sentences longer than 20 words.
  2. Do not use complicated words.
  3. Don’t begin or end 3 consecutive sentences with the same word.
  4. Try to avoid passive voice.
  5. Use as many transition words as possible.
Sentence idea

Meta

The meta title, meta description and URL should contain the focus keyword.

URL
Meta description
Meta title

Readability

Check the readability of your article.

Use an online tool or a plugin like Yoast SEO that automatically informs you about the improvements that you should do to your article in order to make it more SEO-friendly.

Readability score

Type in the readability score of your article.

Tags

Add 3-4 tags.

Tag

Blog category

Add 2-3 categories.

Category

Visual

Make your article more interesting by adding images and videos.

Video
Other images
Image

Collect here all the images that you are going to use in your article.

Featured image and cover

Links

Both internal and external links are important for your SEO.

External links
Internal links

Call-to-action button

Think about the call-to-action buttons you will use.

Content length

In the beginning, when you are doing research and checking blog posts with the topic you are going to discuss, look at their length and try to use the same number of words or even more.

Tip: Longer blog posts work better for SEO.

Content lenght

Table of contents

Create a table of contents so you have a better view of the whole article before you start writing it.

This is also useful for the readers.

You can even update it later if you will have new ideas.

H6
H5
H4
H3
H2

The distribution of the headings should start from H2 at the beginning to H6 at the end. Try to not mix the order.

Try to add more H2 and H3 compared to the rest of them.

Title

Choose the title of the article.

You can write some title ideas and decide what is the most suitable after you have finished the article.

Other keywords

Besides the focus keyword, you can also add other keywords.

Do some keyword research first. You can use a tool that suggests what keywords to use based on people's searches on the internet.

Distribute them in such a manner that they look natural and avoid keyword stuffing.

Keyword

Outline

Before you start writing your blog post, you can create an outline so you know exactly what you are going to say, and have a clear goal to achieve.

Blog post idea

Topics

Choose a topic that your audience will enjoy.

Topic

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia