Mind map of oceans and seas - Mind Map

Use this template

Use this mind map to learn about the Oceans and Seas of the World and the amazing life that lies underwater.

Keywords: oceans and seas, flora and fauna, Geography

Mind map of oceans and seas

Map of oceans and seas

Check out this mind map of oceans and seas and do some research to learn their characteristics and find out what is the flora and fauna that you can find in these oceans and seas.

Oceans & Seas of the world

The World's Oceans

Landlocked seas

When a sea has no access to the ocean then it is known as a land-locked sea.

Caspian Sea
Dead Sea
Salton Sea
Aral Sea

Pacific ocean

The Pacific Ocean is the largest and deepest of Earth's oceanic divisions. It extends from the Arctic Ocean in the North to the Southern Ocean in the South and is bounded by the continents of Asia and Australia in the West and the Americas in the East.

Yellow Sea
Tasman Sea
East China Sea
Berring Sea

Indian ocean

The Indian Ocean is the third-largest of the world's oceanic divisions, covering 70,560,000 km² or 19.8% of the water on Earth's surface. It is bounded by Asia to the north, Africa to the west and Australia to the east.

Adaman Sea
Persian Gulf
Red Sea
Arabian Sea

Southern ocean

The Southern Ocean is the 'newest' named ocean. It is recognized by the U.S. Board on Geographic Names as the body of water extending from the coast of Antarctica to the line of latitude at 60 degrees South.

Wedell Sea
Scotia Sea
Ross Sea

Arctic ocean

The Arctic Ocean is the smallest and shallowest of the world's five major oceans.

Beaufort Sea
Chukchi Sea
Laptev Sea
Kara Sea
Barents Sea

Atlantic ocean

The Atlantic Ocean occupies an elongated, S-shaped basin between Europe and Africa at the East and the Americas at the West.

Black Sea
Norwegian Sea
Caribbean Sea
Mediterranean Sea
Baltic Sea

Search and add the main characteristics, such as position, maximum depth, flora and fauna of this sea.

Fauna and Flora
Max. depth
Position

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia