Choosing a musical instrument to learn - Mind Map

Use this template

Research 2 different musical instruments.

You can choose orchestral instruments or culture-specific instruments.

Keywords: musical instruments, interactive exercises, learning to play an instrument, choosing a musical instrument

Choosing a musical instrument to learn

Choosing a musical instrument to learn

Choosing a musical instrument to learn is an important decision. Use this template to analyze musical instruments that you like and discover what is the one that would suit you the best and you would love to learn how to play it.

"Music is the art of thinking with sounds." Jules Combarieu

'Music is the art of thinking with sounds.'
Jules Combarieu

Instrument name

Type in an instrument name and add a representative image.

Instrument description

Write a short description of this instrument.

Demonstration

Add a video from the internet to present the way the instrument works.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen