Would you rather questions for kids - Mind Map

Use this template

Learn more about yourself by thinking about the answer to these questions.

Keywords: interactive exercises, would you rather game, making decisions, self-improvement

Would you rather questions for kids

'Would you rather' questions for kids

Use these 'Would you rather' questions for kids to help them discover more things about themselves and have fun at the same time. This template can also be used as a group activity. Before completing the map, kids can share their answers with colleagues. Another way to do that is to choose one colleague for each child and they will ask each other those questions.

Some examples of questions from this template are:

Would you rather be able to breathe underwater or walk through walls?

Would you rather watch TV all day or play games all day?

Would you rather live in the countryside or live in a big town?

Would you rather read a book or watch a movie?

Would you rather be able to fly for one day or be invisible for one day?

You can also add other questions in this template before asking kids to complete them.

Would you rather...?

You will have to choose between two options.

Discover a new planet or discover a new animal?

Discover a new planetDiscover a new animal

Live in the countryside or live in a big town?

Live in the counstrysideLive in a big town

Stay home or go outside everyday?

Stay home everydayGo outside everyday

Read a book or watch a movie?

Read a bookWatch a movie

Have a dog or a cat?

Have a dogHave a cat

Live in a house or an apartment?

Live in a houseLive in an apartment

Have only 1 friend or have 100 friends?

Have only 1 friendHave 100 friends

Eat french fries or pizza?

Eat french friesEat pizza

Eat an ice cream or a cupcake?

Eat an ice creamEat a cupcake

Win a house or a car?

Win a houseWin a car

Watch TV all day or play games all day?

Watch TV all dayPlay games all day

Speak Spanish or speak French?

Speak SpanishSpeak French

Be able to breathe underwater or walk through walls?

Be able to breathe under waterWalk through walls

Be able to fly for one day or be invisible for one day?

Fly for one dayBe invisible for one day
Choose answer

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen