Dice game template - Mind Map

Use this template

Everybody likes games!

With this mind map, you can play with your friends and learn at the same time.

Keywords: interactive exercises, dice game

Dice game template

Dice game template

This dice game template is created for children to play with their friends and learn new things at the same time.

The dice game can be played by single or multiple players. They will use a die to choose which activities will have to perform

They will have to think about the name of the name of a game, the name of two books, the name of three movies, the name of four plants, the name of five pets and six wild animals.

Dice game

Use a die to choose which activities you will have to perform.

If there are multiple players, they will roll the dice one by one. The first one who gets all sides of the die and completes the mind map will win. They can use the same die or different dice.

Let's roll the dice!

Name 4 plants

If you rolled a 4, you will have to type in the name of four plants.

Plant

Name 5 pets

If you rolled a 5, you will have to type in the name of five pets.

Pet

Name 6 wild animals

If you rolled a 6, you will have to type in the name of six wild animals.

Wild animal

Name 3 movies

If you rolled a 3, you will have to type in the name of three movies.

Movie

Name two books

If you rolled a 2, you will have to type in the names of two books.

Book

Name a game

If you rolled a 1, you will have to type in the name of the game.

Game

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen